1

Philips - Uvjeti korištenja Proizvod koji podržava korištenje Interneta

Čestitamo vam na kupnji Philips proizvoda koji podržava korištenje Interneta (u nastavku: "Uređaj").

 

Funkcija Net TV omogućava pristupanje uslugama, sadržajima, softveru i proizvodima drugih proizvođača na Internetu putem uslužnog portala Net TV (u nastavku: "Uslužni portal"), kao i pristupanje drugim sadržajima na Internetu.

 

A. Uvjeti korištenja.

 

1. Vaš odnos s tvrtkom Philips


1.1 Vaše korištenje Portala i svih proizvoda, sadržaja (npr., web-stranica, slika, usluga videosadržaja, glazbenih usluga itd.), softvera i usluga (zajednički naziv: "Usluge"), od drugih proizvođača kojima možete pristupiti na Portalu ili putem njega predstavljaju predmet pravnog sporazuma između vas i tvrtke Philips ("Philips" označava tvrtku Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 37, 5656 AE, Eindhoven, Nizozemska).

 

1.2 Pravni sporazum između vas i tvrtke Philips sastoji se od sljedećih elemenata (zajednički naziv: "Uvjeti korištenja"):

 

(A) Uvjeti korištenja;

(B) Pravila tvrtke Philips za zaštitu privatnosti;

(C) Pravila tvrtke Philips za zaštitu autorskih prava;

(D) O nama.

 

1.3 Pravila korištenja čine pravno obvezujući sporazum između vas i tvrtke Philips koji se odnosi na vaše korištenje Portala radi pristupanja Uslugama i drugim sadržajima na Internetu. Usluge pružaju treće strane (ne tvrtka Philips!). Svakako odvojite dovoljno vremena za njihovo pažljivo čitanje. Kopiju Uvjeta korištenja biste trebali ispisati ili spremiti lokalno. Dokumentu možete pristupiti i na adresi www.philips.com/terms.

 

1.4 Ovi Uvjeti korištenja nisu zamjena za bilo kakve uvjete, odredbe ili izjave o odricanju odgovornosti koje ste primili prilikom nabavke Uređaja, već predstavljaju njihovu nadopunu. Svi takvi uvjeti, odredbe i izjave o odricanju odgovornosti ostaju na snazi.

 

2. Prihvaćanje uvjeta korištenja


2.1 Kako biste mogli koristiti Portal i pristupati Uslugama, najprije morate pristati na Uvjete korištenja. Ne pristanete li na ove Uvjete korištenja, ne možete koristiti Portal niti pristupati Uslugama.

 

2.2 Korištenjem Uređaja i Usluga pristajete na ove Uvjete korištenja. Razumijete i prihvaćate da će tvrtka Philips vaše korištenje Usluga tretirati kao vaše pristajanje na Uvjete korištenja, od trenutka kada ste započeli s korištenjem. Ako ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, Uređaj možete vratiti na mjesto kupnje.

 

2.3 Morati imati najmanje 18 godina kako biste mogli preuzeti odgovornost za ove Uvjete korištenja. Ako imate manje od 18 godina, Uređaj smijete koristiti isključivo ako jedan od roditelja ili vaš zakonski skrbnik preuzme odgovornost za ove Uvjete korištenja. Ako koristite Uređaj, podrazumijevat će se da imate više od 18 godina ili, ako imate manje od 18 godina, da je jedan od roditelja ili vaš zakonski skrbnik preuzeo odgovornost za ove Uvjete korištenja.

 

3. Korištenje Portala

 

Za korištenje Portala i pristupanje Uslugama preduvjet je instalacija ispravne internetske veze na vaš Uređaj. Philips pruža Portal u skladu s dostupnošću i u viđenom stanju. Philips zadržava pravo da prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ograniči ili prekine pristup Portalu putem Interneta.

 

4. Ograničenja u izmjenama vašeg Uređaja

 

Vaš Uređaj omogućava pristupanje Uslugama na Internetu putem Portala. Kao uvjet za dobivanje pristupa Internetu pomoću Uređaja, obvezujete se:

 

a) da uređaj nećete na bilo koji način mijenjati niti pokušati mijenjati (uključujući korištenje softvera ili izvođenje fizičkih preinaka na Uređaju).

b) da nećete zaobilaziti niti pokušati zaobilaziti tehnološke mjere poduzete za ograničavanje pristupa sadržajima ili prava na sadržaje.

c) da nećete na bilo koji način zaobilaziti niti pokušati zaobilaziti sustave za upravljanje kopiranjem.

d) da nećete dešifrirati niti pokušati dešifrirati kriptografske ključeve ili na drugi način onemogućavati niti pokušati onemogućiti sigurnosne značajke ugrađene u Uređaj.

e) da Uređaj nećete koristiti za bilo koju svrhu koja nije ovlaštena ili je suprotna zakonskim propisima.

 

5. Izjava o odricanju prava koja se odnosi na Usluge

 

Tvrtka Philips ne kontrolira niti programira Usluge, nego ih isporučuju treće strane. Vaš Uređaj omogućava pristup i primanje takvih Usluga putem Interneta. Budući da Usluge pružaju drugi proizvođači:

 

a) PHILIPS NEMA NIKAKVU UREĐIVAČKU KONTROLU NAD USLUGAMA KOJE PRIMATE POMOĆU SVOG UREĐAJA I STOGA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA USLUGE, NJIHOV SADRŽAJ, KAO NI NAČIN NJIHOVE ISPORUKE.

 

b) PHILIPS NE ZASTUPA MIŠLJENJE IZRAŽENO U BILO KOJOJ USLUZI KOJU STE PRIMILI POMOĆU SVOJEG UREĐAJA.

 

c) PHILIPS NE JAMČI ISTINITOST, TOČNOST, POUZDANOST, POTPUNOST NITI PRAVOVREMENOST USLUGA.

 

d) SUGLASNI STE DA SAMI SNOSITE RIZIK ZA KORIŠTENJE USLUGA I NJIHOVU POUZDANOST.

 

6. Ograničenja pristupa

 

Philips ne jamči pristup Portalu niti bilo kojoj od Usluga. Prema vlastitom nahođenju, tvrtka Philips u bilo kojem trenutku može omogućiti ili onemogućiti pristup bilo kojoj Usluzi. Iako tvrtka Philips nastoji postići dobar izbor Usluga, ne jamči stalan pristup bilo kojoj od Usluga.

 

7.  Prava nad sadržajem

 

Usluge mogu biti zaštićene zakonima o autorskim pravima ili drugim zakonima za zaštitu intelektualnih prava i vlasništva. U nekim situacijama, poput korištenja Usluga u poslovnom okruženju, Philips može zatražiti da o vlastitom trošku te uz vlastiti rizik i odgovornost nabavite licencu ili drugu vrstu pristanka na pristupanje i korištenje Usluga. Suglasni ste da sami snosite odgovornost za dobivanje licenci ili pristanka u slučajevima kada su oni potrebni. Suglasni ste da samo vi snosite odgovornost za bilo kakve štete koje možete pretrpjeti uslijed nemogućnosti dobivanja ispravne licence ili dopuštenja za korištenje Sadržaja kojima pristupate pomoću Uređaja. Suglasni ste da tvrtka Philips neće snositi odgovornost prema vama s obzirom na vaše korištenje Sadržaja.

 

8.  Promjene Uređaja, Portala i/ili Uvjeta korištenja

 

8.1 Tvrtka Philips prema vlastitom nahođenju može promijeniti značajke Uređaja ili Portala, na primjer kroz dodavanje ili uklanjanje značajki Usluga ili Portala. Neke promjene mogu utjecati i na promjenu ovih Uvjeta korištenja.

 

8.2 Tvrtka Philips povremeno može izmijeniti Uvjete korištenja. Po izvršavanju takvih promjena tvrtka Philips će izmijenjene Uvjete korištenja učiniti dostupnima putem svoje web-stranice. Trebali biste redovito provjeravati Uvjete korištenja zbog mogućnosti njihovog mijenjanja.

 

8.3 Razumijete i slažete se da će vaše korištenje Portala nakon datuma na koji su izvršene promjene na Uvjetima korištenja tvrtka Philips tretirati kao vaše prihvaćanje ažuriranih Uvjeta korištenja.

 

9.  Softver i prava intelektualnog vlasništva


9.1 Za korištenje Portala i pristupanje nekim Uslugama možda ćete morati koristiti određene softvere. Određeni softver ste možda primili s kupljenim Uređajem, a u budućnosti ćete možda povremeno primati i druge softvere. Većini softvera koji se nalaze ili će se nalaziti u Uređaju ne možete pristupati. Neki od tih softvera u vlasništvu su tvrtke Philips, a neki su u vlasništvu trećih strana.

 

9.2 Vaše korištenje softvera u vlasništvu tvrtke Philips predmet je ovih Uvjeta korištenja i svih primjenjivih licencnih sporazuma. Vaše korištenje softvera u vlasništvu trećih strana predmet je licencnih sporazuma između vas i njih.

 

9.3 Na vas se korištenjem softvera ne prenose nikakva prava niti vlasništvo nad softverom. Tvrtka Philips zadržava sva prava na softver i druga prava intelektualnog vlasništva, uključujući autorska prava, patentna prava i prava na zaštitne znakove i trgovačke nazive.

 

9.4 Obvezujete se da tijekom korištenja softvera nećete rastavljati, dekompilirati, stvarati izvedenice softvera, primjenjivati obrnuti inženjering, mijenjati, podlicencirati niti distribuirati softver ili ga koristiti za bilo koju svrhu koja nije ovlaštena ili nije u skladu s bilo kojim zakonom ili propisom.

 

10. Izjava o odricanju od odgovornosti za jamstvo


10.1 TVRTKA PHILIPS NE JAMČI, IZRIČITO NITI IMPLICIRANO, DA ĆE (I) UREĐAJ, PORTAL ILI BILO KOJA USLUGA ZADOVOLJITI VAŠE POTREBE; (II) KORIŠTENJE PORTALA BITI NEPREKIDNO, PRAVOVREMENO, SIGURNO ILI BEZ POGREŠAKA.

 

10.2 TVRTKA PHILIPS NE JAMČI, IZRIČITO NITI IMPLICIRANO, ZA INFORMACIJE ILI SADRŽAJE KOJIMA SE PRISTUPA PUTEM PORTALA NITI ZA DRUGE SADRŽAJE NA INTERNETU, KAO NI ZA VAŠE KORIŠTENJE BILO KOJIH INFORMACIJA ILI SADRŽAJIMA KOJIMA PRISTUPATE PUTEM PORTALA ILI INTERNETA. ODREĐENA JAMSTVA OSIGURANA SU KUPNJOM VAŠEG PROIZVODA I TA SE JAMSTVA I NADALJE PRIMJENJUJU, UKLJUČUJUĆI I SVE IZJAVE O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI ZA TA JAMSTVA.

 

11. Ograničenje odgovornosti

 

TVRTKA PHILIPS NE SNOSI ODGOVORNOST PREMA VAMA NITI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVE NEIZRAVNE, SLUČAJNE, KAZNENE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI UŠTEDA) NITI ZA GUBITAK PODATAKA ILI PREKID U POSLOVANJU KOJI SU POVEZANI ILI SU PROIZAŠLI IZ VAŠEG KORIŠTENJA UREĐAJA, PORTALA ILI BILO KOJE USLUGE, BEZ OBZIRA TEMELJE LI SE TAKVE ŠTETE NA SUDSKOJ PRAKSI, JAMSTVIMA, UGOVORIMA ILI PRAVNOJ TEORIJI - ČAK NI AKO JE TVRTKA PHILIPS BILA UPOZORENA ILI UPOZNATA S MOGUĆNOŠĆU TAKVIH ŠTETA. UKUPNI IZNOS ŠTETE (BEZ OBZIRA NA NJEZIN UZROK) ZA KOJU ĆE TVRTKA PHILIPS PREUZETI ODGOVORNOST NI U KOJEM SLUČAJU NE MOŽE BITI VEĆI OD IZNOSA KOJI STE PLATILI ZA UREĐAJ.

 

Izuzimanja od odgovornosti navedena iznad neće se primjenjivati u slučajevima teškog nemara ili namjere te uzrokovanja opasnosti po život ili zdravlje.

 

12. Opći uvjeti


12.1 Uvjeti korištenja predstavljaju jedini pravni sporazum između vas i tvrtke Philips i uređuju vaše korištenje Uređaja i Portala za pristupanje Uslugama trećih strana.

 

12.2 Prihvaćate da tvrtka Philips može dostavljati obavijesti, uključujući one o promjenama Uvjeta korištenja, njihovim objavljivanjem na Portalu.

 

12.3 Prihvaćate da se, ako tvrtka Philips ne primijeni ili sprovede bilo koje zakonsko pravo ili pravno sredstvo sadržano u Uvjetima korištenja (kao i bilo koji važeći zakon čijom bi primjenom tvrtka Philips mogla ostvariti korist), to neće tumačiti kao formalno odricanje tvrtke Philips od njezinih prava, i tvrtka Philips će i nadalje raspolagati tim pravima i pravnim sredstvima.

 

12.4 U slučaju da bilo koji sud koji ima pravnu nadležnost odlučivanja o ovom pitanju, presudi da bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja nije valjana, ta će se odredba izuzeti iz Uvjeta korištenja, bez utjecaja na preostale Uvjete korištenja. Preostale odredbe Uvjeta korištenja i nadalje će ostati na snazi i pravovaljane.

 

12.5 Uvjeti korištenja i vaš odnos s tvrtkom Philips koji Uvjeti korištenja uređuju regulirani su zakonima one pravne nadležnosti na području koje je Uređaj prodan te ovime pristajete na neekskluzivnu pravnu nadležnost sudova u predmetnoj državi. Prihvaćate da tvrtka Philips i nadalje može primjenjivati sudske naloge (ili druge ravnopravne vrste hitnih pravnih sredstava) na području bilo koje pravne nadležnosti. Ovi Uvjeti korištenja nisu regulirani Konvencijom Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe, primjena koje se ovime izričito odriče.

 

B. Pravila tvrtke Philips za zaštitu privatnosti.

 

Tvrtka Philips čvrsto vjeruje u zaštitu privatnosti informacija koje ste joj otkrili, a pomoću kojih vas se može identificirati. Tvrtka Philips također vjeruje da je važno informirati vas kako će se vaši osobni podaci koristiti.

 

Kako bi poboljšala Portal, tvrtka Philips može koristiti "kolačiće" za prikupljanje i pohranu nekih vaših osobnih podataka. Nadalje, Philips u svrhu marketinga i oglašavanja koristi usluge tvrtki koje primjenjuju tehnologiju reklamiranja (Ad-Serving), kao što AdLINK, a te tvrtke također koriste "kolačiće".

 

"Kolačić" je mala tekstualna datoteka koja se šalje na vaš Uređaj i omogućava tvrtki Philips i tvrtkama koje primjenjuju tehnologiju posluživanja reklama da prepoznaju Uređaj prilikom vašeg sljedećeg posjeta, bez potrebe za dodatnim zahtjevima za registraciju. Koristite li Portal, Usluge i/ili druge sadržaje na Internetu, kolačić će prikupiti i pohraniti neke "informacije o posjetitelju" od vas, kao što su (bez ograničavanja na) IP (Internet Protocol) adresu Uređaja, datum i vrijeme vašeg korištenja Portala, naziv davatelja usluga preko kojeg ste pristupili Portalu i internetsku adresu web-mjesta kojima ste pristupili putem Interneta, slijedeći veze s Portala. Tvrtka Philips i tvrtke za usluge reklamiranja nakon određenog vremena izbrisat će prikupljene i pohranjene informacije.

 

Kako biste saznali više o kolačićima i njihovom korištenju, proučite datoteku pomoći svog preglednika. Kako biste saznali više o korištenju vaših osobnih podataka prikupljenih pomoću kolačića koje je na vaš Uređaj poslala tvrtke Philips, potičemo vas na čitanje Pravila tvrtke Philips za zaštitu privatnosti kojima možete pristupiti na adresi:

 

https://www.philips.hr/privacypolicy/index.page

 

Tvrtka Philips potiče vas na čitanje pravila za zaštitu privatnosti tvrtki koje koriste tehnologiju reklamiranja, a čije usluge Philips koristi u svrhu marketinga i oglašavanja, kako biste saznali više o načinu na koji te tvrtke koriste vaše osobne podatke prikupljene pomoću kolačića koje su na vaš Uređaj poslale tvrtke za reklamiranje. Tim se pravilima za zaštitu privatnosti može pristupiti na sljedećim adresama:

 

http://www.adlink.net/company/privacy.php

 

C. Pravila tvrtke Philips za zaštitu autorskih prava.

 

Ako ste vlasnik autorskih prava ili zastupnik vlasnika autorskih prava i vjerujete da se Portalom ili nekom od Usluga kojima se pristupa putem Portala ili veza na njemu krše vaša autorska prava, možete podnijeti obavijest o kršenju prava, koristeći sljedeći format:

 

Fizički ili elektronički potpis osobe ovlaštene za zastupanje vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno prekršeno,

Identifikacija djela zaštićenog autorskim pravima za koje se tvrdi da su prekršena ili, ako je jednom obavijesti pokriveno više djela zaštićenih autorskim pravima na istom mrežnom, popis takvih djela na tom mjestu,

Identifikacija materijala za koji se tvrdi da krši pravo ili je predmet aktivnosti kojima se krši pravo i koji se treba ukloniti ili se pristup istome mora onemogućiti, te informacije dostatne davatelju usluga kako bi mogao locirati predmetni materijal,

Dostatne informacije koje će nama ili davatelju usluga omogućiti stupanje u kontakt s vama: poštanska adresa, broj telefona i, ako je imate, adresa e-pošte,

Izjava kojom u dobroj vjeri iznosite svoje uvjerenje da korištenje materijala na način kojemu se protivite nema dopuštenje od vlasnika autorskih prava ili njegovog zastupnika, ili nije dopušteno zakonom, i

Izjava kojom potvrđujete da su informacije u obavijesti točne i da ste ovlašteni postupati u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno prekršeno.

Obavijesti o navodnim kršenjima prava mogu se poslati na poštansku adresu: Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 37, 5656 AE, Eindhoven, Nizozemska, adresu e-pošte: nettv@philips.com, ili broj telefaksa: +31 40 27 37290.

Prihvaćate da vaša obavijest nije valjana i da može biti odbijena bez dodatne obavijesti ako propustite zadovoljiti bilo koji od iznad navedenih zahtjeva za slanje obavijesti o kršenju prava.

 

Protiv svakog tko s namjerom pogrešno ustvrdi da se materijalima ili Uslugama krše prava i pošalje obavijest o kršenju prava sukladno ovim pravilima, slijedom čega će tvrtka Philips uskratiti ili prekinuti pristup takvim materijalima ili Uslugama, može se pokrenuti pravni postupak.

 

D. O nama

 

Portal Net TV pruža:

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 37
5656 AE, Eindhoven
the Netherlands
Broj iz trgovačkog registra: 17066875
PDV broj: NL009807184B01

 

Primjedbe koje se odnose na ovo web-mjesto možete poslati na sljedeći kontakt: nettv@philips.com

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.