Obavijest o privatnosti

PHILIPS Obavijest o privatnosti


Posljednje ažurirano: siječnja 2022.

Ova obavijest o privatnosti govori vam tko smo, koje osobne podatke prikupljamo o vama, zašto ih prikupljamo i što radimo s njima. Imajte na umu da, za potrebe ove Obavijesti o privatnosti, osobni podaci označavaju bilo koji podatak ili skup podataka koji vas izravno ili neizravno identificiraju, poput vašeg imena, e-pošte ili telefonskog broja. Ova obavijest o privatnosti pokriva kako Philips ili tvrtka povezana s Philipsom postupa s vašim osobnim podacima kada stupite u interakciju s nama, u svojstvu potrošača, klijenta, dobavljača, poslovnog partnera, kandidata, posjetitelja, sudionika istraživanja, dioničara ili druge osobe u poslovni odnos s nama. Odvojite trenutak da se upoznate s ovom Obaviješću o privatnosti.

Za više informacija o našoj praksi koja se tiče privatnosti posjetite našu stranicu o privatnosti tvrtke Philips.

Obavijest o privatnosti tvrtke Philips na prvi pogled

 
 • Tko smo mi
 • Kako koristimo vaše osobne podatke
 • Kako štitimo vaše osobne podatke
 • Kako prenosimo vaše osobne podatke između zemalja
 • Vaša prava na privatnost
 • S kim dijelimo vaše osobne podatke
 • Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke

Tko smo mi


Osim ako nije drugačije navedeno u ovoj Obavijesti o privatnosti ili u drugim obavijestima o privatnosti za određene proizvode ili usluge, voditelj obrade vaših osobnih podataka (kao i predstavnik voditelja obrade u Europskoj uniji) je Philips International B.V.

Poštanska adresa:

n/p Philipsov ured za privatnost (grupno pravo)
Amstelplein 2
1096 BC
Amsterdam
Nizozemska
Više tekstaManje teksta

Kako koristimo vaše osobne podatke


Ako želite saznati više o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke, samo odaberite neku od sljedećih aktivnosti i saznat ćete.

Posjet našim uredima

U našim uredima tvrtke Philips susrećemo posjetitelje kao što su kandidati za posao, dobavljači i trgovci, zainteresirane strane i bilo koje druge pojedince koji bi trebali komunicirati s Philipsovim osobljem.
 
Ako posjetite Philipsove prostore, trebali biste biti svjesni da možemo zatražiti vaše osobne podatke kako bismo vam dali personalizirani bedž koji će vam omogućiti pristup našim uredima. Također možemo koristiti sustave nadzornih kamera (ili druge uređaje za videonadzor) za snimanje određenih prostora u našim prostorijama. Kada koristimo takve uređaje za videonadzor, postavljamo znakove upozorenja kako bismo bili sigurni da ste obaviješteni da ćemo snimati slike ili videozapise.
 
Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
 • Održavanje sigurnosti i zaštite Philipsovih zaposlenika, posjetitelja, gostiju te imovine tvrtke Philips;
 • Zaštita Philipsovih legitimnih interesa, kao što je istraga neusklađenosti s Philipsovim politikama i procedurama, potencijalnih kriminalnih aktivnosti (npr. sumnja na krađu imovine tvrtke ili pojedinca) i drugih incidenata ili nesreća u našim prostorima;
 • Pokretanje disciplinskih i sudskih procesa i postupaka, uključujući očuvanje dokaza i otkrivanje snimaka u svrhu pravnih zahtjeva i postupaka.


Koje osobne podatke obrađujemo
Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Kada vam dajemo personaliziranu značku, koja će vam omogućiti pristup našim uredima, općenito tražimo vaše ime i podatke o posjetu;
 • Prilikom korištenja sustava nadzornih kamera obrađujemo video snimke na kojima se nalazite (npr. vašu sliku snimljenu sustavom nadzornih kamera).


Zakonita osnova za obradu
Zakonita osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku naš je legitimni interes, posebno naša potreba da zaštitimo temeljna prava kao što su pravo na slobodu i sigurnost, pravo na vlasništvo, pravo na obranu.

Tko je voditelj obrade vaših podataka
Voditelj obrade vaših osobnih podataka je Philipsovo povezano društvo u zemlji u kojoj ste posjetili naše prostore, koja je u našim Uvjetima korištenja (vidi podnožje) navedena kao operater ove Internet stranice.

Prijavljivanje vaših zabrinutosti kao zviždač

Stalo nam je biti odgovoran partner u društvu, ponašati se s integritetom prema našim zaposlenicima, kupcima, poslovnim partnerima i dioničarima, kao i široj zajednici. Dok slijedimo svoje poslovne ciljeve, uvijek nastojimo to učiniti na odgovoran način kako bismo osigurali da radimo pravu stvar. To znači da ako znate za bilo kakve etičke povrede u vezi s poslovanjem tvrtke Philips, svoju zabrinutost možete prijaviti putem Philips Speak Up, Internet -mjesta za prijavu kao i besplatne telefonske usluge. To možete učiniti anonimno (ako je dopušteno lokalnim zakonom). Ako odlučite otkriti svoj identitet, vaša pritužba kao i vaši osobni podaci bit će službeno registrirani u bazi podataka pritužbi Philips GBP. Svaka prijavljena zabrinutost uvijek će pokrenuti temeljita daljnja postupanja.
 
Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
 • Istraga mogućih kršenja naših Općih poslovnih načela ili kršenja koja na drugi način predstavljaju prijetnju korporativnom integritetu tvrtke Philips;
 • poduzimanje svih radnji koje bi mogle biti potrebne za poslovanje na odgovoran način i u skladu s lokalnim zakonima i propisima.


Koje osobne podatke obrađujemo
Ako prijavite problem putem našeg Philips Speak Up, obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Ako otkrijete svoj identitet: vaše ime, telefonski broj, adresu e-pošte, najbolje vrijeme za kontakt s vama i vaš odnos s Philipsom (bivši zaposlenik, dobavljač, kupac ili drugo), ako odlučite dati ove podatke.
 • Ime i drugi osobni podaci bilo koje osobe koju navedete u svom izvješću, ako ste voljni i u mogućnosti dati te podatke.
 • Pojedinosti o incidentu koji prijavljujete (vrijeme, mjesto, lokaciju, okolnosti, opis onoga što se dogodilo, mogući učinci na Philipsov entitet te je li uprava svjesna ovog problema).


Zakonita osnova za obradu
Zakonita osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku naš je legitimni interes, posebno naša potreba da poslujemo na odgovoran način i u skladu s lokalnim zakonima i propisima, kao i za zaštitu temeljnih prava kao što su kao pravo na slobodu i sigurnost, pravo na imovinu, pravo na obranu, slobodu poslovanja.

S kim dijelimo vaše osobne podatke
Vaši osobni podaci registrirani su u bazi podataka pritužbi u GBP tvrtke Philips, odakle će biti poslani odgovarajućim osobama unutar Philipsa, na temelju njihove striktne potrebe za informacijama (načelo nužnog poznavanja). To znači da se informacije mogu dijeliti s imenovanim istražiteljem(ima), imenovanim GBP djelatnikom za usklađenost i u nekim situacijama članovima unutarnje revizije Grupe, kao i pravnog odjela Grupe ili izvan Philipsa (forenzički revizori, pravni savjetnici) kojima su te informacije potrebne za osiguranje usklađenosti s Politikom izvješćivanja GBP-a i zakonskim ili regulatornim obvezama, ili kao podaci za naknadne sudske postupke.

Podnošenje zahtjeva koji se tiče privatnosti

Radimo prema visokim standardima kada je u pitanju obrada vaših osobnih podataka. Stoga, kao što je opisano u ovoj Obavijesti o privatnosti, ako želite ostvariti svoja prava na privatnost, postaviti nam pitanja o našim praksama privatnosti, podnijeti nam pritužbu zbog povrede privatnosti ili kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka, možete nas kontaktirati (naći ćete kontakt obrazac za privatnost u relevantnom odjeljku ove Obavijesti o privatnosti) i mi ćemo se potruditi da odgovorimo na vaš zahtjev. Vaš zahtjev za privatnost, kao i vaši osobni podaci bit će službeno registrirani u elektroničkom spisu predmeta i to će pokrenuti unutarnji proces koji ima za cilj, koliko je to moguće, zadovoljiti vaš upit.
 
Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu usklađenosti sa zakonima i propisima o privatnosti i zaštiti podataka kojima podliježemo.


Koje osobne podatke obrađujemo
Ako nam podnesete zahtjev koji se odnosi na zaštitu privatnosti, od vas zahtijevamo određene informacije jer su nam potrebne kako bismo vam odgovorili i adekvatno odgovorili na vaš upit. Posebno su nam potrebne sljedeće informacije:

 • Vaša email adresa;
 • Vaš odnos s Philipsom (potrošač, kandidat za posao ili drugi).


Osim toga, ako želite, također nam možete otkriti svoje puno ime, svoju zemlju, željeni jezik i sve druge podatke koje odlučite uključiti u svoj upit.


Zakonita osnova za obradu
Zakonita osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku je naša obveza da se pridržavamo zakona i propisa o privatnosti i zaštiti podataka kojima podliježemo.

Pridruživanje našoj skupštini dioničara

Dionice Philipsa kotiraju na burzi Euronext Amsterdam i New York Stock Exchange. Odnos između Philipsa i njegovih dioničara reguliran je nizozemskim pravom i našim Statutom. Kao dioničar Philipsa, imate određena prava, kao što je pravo glasa o određenim korporativnim pitanjima (između ostalog: imenovanje članova uprave i nadzornog odbora, pravo glasa o primicima, usvajanje financijskih izvještaja , odluka o dividendama i davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora). Glasovanje se odvija na našim godišnjim i, ako ih ima, izvanrednim skupštinama dioničara.
 
Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Ako ste dioničar i odlučite ostvariti svoja prava u kontekstu glavne skupštine dioničara, obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo vam omogućili ostvarivanje vaših prava kao dioničara, na primjer da zabilježite svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini dioničara, da glasujete putem opunomoćenika i upravljate tako danim uputama i za potrebe obrade vašeg glasa i/ ili pitanja ili izjava tijekom skupštine dioničara.

Relativno mali broj dionica Philipsa u optjecaju upisan je na ime pojedinačnih dioničara. Kao što je propisano primjenjivim zakonom, Philips također vodi registar koji sadrži podatke o imateljima dionica na ime i može komunicirati s tim dioničarima o godišnjoj skupštini dioničara i o raspodjeli dividende.

Sastanci dioničara obično se audiovizualno snimaju za potrebe unutarnjih svrha i mogu biti praćeni i putem veze za prijenos uživo koja je dostupna putem naše Internet stranice.


Koje osobne podatke obrađujemo
Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Puno ime i prezime i funkcija
 • Datum rođenja
 • Poštanska adresa
 • Email adresa
 • Identifikator dioničara
 • Financijske informacije (broj dionica, dividenda itd.)
 • Banka ili posrednik
 • Broj bankovnog računa, broj računa vrijednosnih papira
 • Ime vašeg ovlaštenog opunomoćenika (ako postoji)
 • Upute za glasovanje putem opunomoćenika ili dani glasovi
 • Sadržaj pitanja, mišljenja ili prijedloga koje možete izraziti prije ili tijekom skupštine dioničara


Zakonita osnova za obradu
Zakonita osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku je naša obveza da se pridržavamo primjenjivih zakona kojima podliježemo, kao i naš legitimni interes da poslujemo na odgovoran način, na primjer prilikom audio- video snimanja skupštine dioničara.

Pretplata na naše obavijesti o odnosima s ulagačima ili priopćenjima za javnost

U Philipsu nastojimo pružiti vrhunsku, dugoročnu vrijednost našim kupcima i dioničarima, prilikom čega djelujemo odgovorno prema našem planetu i društvu, u partnerstvu sa našim zainteresiranim stranama. Ako ste zainteresirani za primanje naših najnovijih priopćenja za javnost ili obavijesti o odnosima s ulagačima, možete se pretplatiti na naše novosti e-poštom.
 
Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu slanja naših priopćenja za javnosti ili obavijesti o odnosima s ulagačima putem e-pošte.
Ako se pretplatite na obavijesti o odnosima s ulagačima, obavijestit ćemo vas o emitiranju putem Internetske mreže (webcastima) i pozivima ulagačima. Ako se pretplatite na priopćenja za javnost, obaviještavat ćemo vas o našim najnovijim vijestima.


Koje osobne podatke obrađujemo
Da biste se pretplatili na naša najnovija priopćenja za javnost ili obavijesti o odnosima s ulagačima, potrebno nam je vaše puno ime i prezime, adresa e-pošte i tvrtka za koju radite (samo za obavijesti o odnosima s ulagačima i u slučaju da predstavljate institucionalnog ulagača ili banku).


Zakonita osnova za obradu
Zakonita osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka za slanje naših najnovijih priopćenja za javnost ili obavijesti o odnosima s ulagačima je vaša privola. U svakom slučaju, možete se odjaviti u bilo kojem trenutku putem veze na dnu e-poruke ili putem klika na odgovarajući gumb "Odjavi se" na stranicama Philipsovih odnosa s ulagačima i priopćenja za javnost.

Prijava za posao ili interakcija s nama o mogućnosti zapošljavanja

Naš proces zapošljavanja osmišljen je tako da nam pomogne pronaći ljude koji dijele našu strast za poboljšanjem života kroz smislene inovacije i da vam pomogne da saznate je li Philips pravo mjesto za vas. Ovaj proces uključuje sljedeće aktivnosti:
 • prijava za posao na našoj Internet stranici o karijerama;
 • prijava na naše biltene o karijeri kako biste primali obavijesti o najnovijim poslovima i vijestima izravno u svoju pristiglu poštu;
 • u interakciji s nama (na primjer, s osobama zaduženima za zapošljavanje) radi mogućnosti zapošljavanja.


Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Pružanje funkcionalnosti naše Internet stranice o karijerama, kao što je dogovaranje pristupa vašem registriranom računu i omogućavanje podnošenja prijava putem Internet stranice o karijerama;
 • Procjena vaših vještina, kvalifikacija i prikladnosti za rad za Philips u odnosu na poziciju za koju ste se prijavili i/ili drugim mogućnostima za karijeru;
 • Pitamo vas želite li da se vaši podaci zadrže u našoj bazi za talente. Ako se slažete, mi ćemo vas proaktivno kontaktirati u slučaju da nastanu bilo kakva dodatna odgovarajuća slobodna mjesta.
 • Ovisno o zemlji zaposlenja i na temelju onoga što je dopušteno primjenjivim zakonima, provjera vaših podataka, uključujući provjere reference i, gdje je primjenjivo, dubinsku provjeru.
 • Komuniciranje s vama o procesu zapošljavanja;
 • Slanje putem e-pošte vijesti i ažuriranja o poslovima i aktivnostima zapošljavanja tvrtke Philips (ako ste se prijavili);
 • Priprema ponude, ako je vaša prijava uspješna;
 • U skladu s primjenjivim zakonima i propisima podliježemo i surađujemo s regulatorima i tijelima za provedbu zakona.


Koje osobne podatke obrađujemo
Ovisno o specifičnoj aktivnosti zapošljavanja, obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Kontakt podaci (kao što su puno ime i prezime, adresa e-pošte, telefonski broj, država prebivališta, kućna adresa, drugi podaci za kontakt);
 • Podaci o vašim vještinama i kvalifikacijama, sadržani u životopisima, popratnom pismu ili drugoj dokumentaciji koju ste nam dali u svojoj prijavi (kao što su povijest obrazovanja, radno iskustvo, prijepisi ocjena);
 • Podaci potrebni za provođenje dubinske provjere ili zapošljavanja, kada to dopuštaju primjenjivi zakoni (kao što su dokumenti za dokazivanje vašeg identiteta ili kvalifikacija);
 • Aktualne informacije o vrsti zaposlenja koje tražite ili bi mogli tražiti i/ili željenu plaću i druge uvjete koji se odnose na pakete naknada i beneficija, spremnost na preseljenje ili druge preferencije posla;
 • Podaci potrebni za ponudu zaposlenja (kao što su bankovni podaci za obradu isplata plaća, podaci za kontakt u hitnim slučajevima kako biste znali koga kontaktirati u slučaju da imate hitan slučaj na poslu);
 • Pojedinosti o tome kako ste čuli za poziciju za koju se prijavljujete;
 • Podaci koji potječu iz procjena ili upitnika koje ste ispunili (kao što je vaš odgovor na pisane procjene);
 • U određenim slučajevima možete se pridružiti neobaveznim video intervjuima. U tom slučaju možemo obraditi vašu sliku ili druge podatke snimljene vašom kamerom.
 • Informacije koje se odnose na sve prethodne prijave koje ste možda poslali Philipsu.
 • Informacije koje učinite javno dostupnima za koje vjerujemo da su relevantne za vašu prijavu ili potencijalnu buduću prijavu (kao što su vaši podaci sadržani u vašem LinkedIn profilu).
 • Ako ste došli putem preporuke, obrađujemo podatke o vama koje je dala osoba koja vas je preporučila.
 • Ako to zahtijevaju ili dopuštaju lokalni zakoni, možemo također obraditi informacije osjetljive prirode, kao što su podaci o invaliditetu, u mjeri u kojoj je to relevantno za obavljanje vašeg posla.


Zakonita osnova za obradu
Zakonite osnove na koje se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku su:

 • izvršenje ugovora kojem podliježete ili da poduzmemo radnje prije sklapanja ugovora na vaš zahtjev.
 • naš legitimni interes, posebice našu potrebu da poslujemo na odgovoran način i u skladu s lokalnim zakonima i propisima, kao i za zaštitu temeljnih prava kao što su pravo na obranu, pravo na vlasništvo i slobodu poduzetništva.
 • našu obvezu da se pridržavamo zakonskih obveza kojima podliježemo.
 • Vaša privola, za slanje obavijesti i vijesti o poslovima i aktivnostima zapošljavanja tvrtke Philips putem e-pošte te za čuvanje vaših podataka u našoj bazi talenata i kontaktiranje vas radi mogućnosti za karijeru.


Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka
Voditelj obrade vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku je Philipsovo povezano društvo u zemlji u kojoj se namjeravate zaposliti (navedena u našim Uvjetima korištenja - pogledajte podnožje - kao operater ove Internet stranice) kao i Philips International B.V.

Kontaktiranje naše službe za korisnike

Ako vam je potrebna pomoć i podrška od Philipsa, možete kontaktirati naš tim za podršku putem naše Internet stranice (putem chata ili Internet-obrasca), telefona ili društvenih mreža i oni će dati sve od sebe da odgovore na vaša pitanja i pruže vam potrebnu podršku.


Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • kako bismo odgovorili na vaša pitanja i pružili vam potrebnu podršku, uključujući obavještavanje o tijeku rješavanja vašeg slučaja i radnog naloga (to može uključivati dogovor oko zakazivanja te isporuku i potrebne aktivnosti za usluge na daljinu/održavanja, uključujući naručivanje dijelova, u slučaju da ste poslovni korisnik);
 • za provjeru vašeg identiteta (npr. ako već imate MyPhilips račun) i podršku u skladu s tim;
 • rješavanje sva naknadna pitanja koja mogu proizaći iz vašeg upita, kao što je uspostavljanje, ostvarivanje ili obrana od pravnih zahtjeva;
 • provjera i poboljšanje razine usluge koju pružamo; na primjer, ako nas kontaktirate telefonom ili chatom, mogli bismo snimiti razgovor kako bismo educirali naš tim tijekom interne obuke kako bismo kontinuirano mogli poboljšavati našu korisničku podršku.
 • unapređivanje, popravak i prilagodba naših proizvoda i usluga;
 • [u slučaju da zatražite našu pomoć u vezi s Philipsovim proizvodom koji proizvodi jedan od naših partnera za licenciranje robne marke] da usmjerimo vaš zahtjev relevantnom partneru za licenciranje robne marke kako bi vam mogli pružiti traženu podršku.
 • osigurati usklađenost, te ispunjavati regulatorne i standarde kvalitete i propise.
 • da vas pitamo želite li primati promotivne e-poruke od Philipsa i biti u tijeku s novim i postojećim Philipsovim proizvodima i uslugama te o našim događajima (ako želite saznati više, pogledajte odjeljak “Pridruživanje našim marketinškim inicijativama”).


Koje osobne podatke obrađujemo
Ako imate pitanje ili zatražite našu podršku, potrebno nam je da nam date neke podatke, kao što su vaše ime, adresa e-pošte, telefonski broj ili druge informacije potrebne za rješavanje vašeg pitanja ili upita. Ako imate MyPhilips račun, možemo koristiti informacije povezane s vašim računom kako bismo vam pružili traženu podršku.


Zakonita osnova za obradu
Zakonite osnove na koje se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku su:

 • izvršenje ugovora kojem podliježete ili da poduzmemo radnje prije sklapanja ugovora na vaš zahtjev.
 • naš legitimni interes, posebice našu potrebu da poslujemo na odgovoran način i u skladu s lokalnim zakonima i propisima, kao i za zaštitu temeljnih prava kao što su pravo na obranu, pravo na vlasništvo i slobodu poduzetništva.
 • pridržavanje zakonskih obveza kojima podliježemo.

Korištenje našeg samoposlužnog portala kako biste zatražili popravak/zamjenu

Ako je vaš Philipsov proizvod pokvaren ili više ne radi u skladu s očekivanjima, možete potražiti naše priručnike, često postavljana pitanja o proizvodu ili korake za rješavanje problema. Ako to ne riješi vaš problem, možete izravno otići na naš samoposlužni portal i zatražiti popravak/zamjenu ili to učinite uz podršku naših agenata iz korisničke podrške. Alternativno, možete podnijeti zahtjeve u vezi s jamstvom proizvoda putem naše mreže partnera trećih strana za popravke (kao što su trgovci na malo ili centri za popravke) koji pružaju usluge servisa naših proizvoda te se povezuju s našim sustavom za reklamacije i popravke kako biste podnijeli vaš zahtjev. U tom kontekstu ćemo obraditi vaše osobne podatke.
 
Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
 • ispunjenje zahtjeva za popravak/zamjenu i usluge vezane uz jamstvo proizvoda;
 • kako bismo vam omogućili praćenje i dali vam status vašeg popravka ili zamjene;
 • da Vam isporučimo proizvod;
 • da vas kontaktiramo u slučaju problema s isporukom ili da dobijemo dodatne informacije potrebne za ispunjavanje vašeg zahtjeva za uslugom.


Koje osobne podatke obrađujemo
Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Kontakt podaci (kao što su vaše ime, prezime, adresa, broj telefona);
 • Informacije o proizvodu (npr. broj modela, datum kupnje),
 • Informacije potrebne za obradu vašeg zahtjeva za servis ili popravak,
 • Informacije potrebne za potvrdu da je vaš proizvod u jamstvenom roku (npr. dokaz o kupnji).


Zakonska osnova za obradu
Zakonita osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku je sklapanja i izvršenje ugovora s vama ili da poduzmemo radnje koje prethode sklapanju ugovora na vaš zahtjev.

Izrada vašeg MyPhilips računa

Ako želite iskoristiti prednosti naših usluga, kao što je registracija Philipsovih proizvoda ili produženo jamstvo za odabrane proizvode, možete kreirati svoj MyPhilips račun.


Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • izrada i održavanje vašeg MyPhilips računa;
 • kako bismo vam omogućili registraciju vaših Philipsovih proizvoda;
 • da vam pružimo produženo jamstvo na odabrane proizvode.


Svoj MyPhilips račun možete koristiti i za druge usluge, kao što su:

 • Upravljanje postavkama marketinške komunikacije: kada kreirate svoj Philips račun, možete naznačiti želite li primati marketinške komunikacije od Philipsa. Na taj način možemo vas kontaktirati ako imamo nešto za što mislimo da će vam se svidjeti.
 • Prijava na Philipsove mobilne aplikacije.
 • Kupnja Philipsovih proizvoda i usluga u našoj Philips online trgovini za potrošače, pregledavanje vaše povijesti narudžbi i upravljanje vašim pretplatama;
 • Pridružite se našem ispitivanju proizvoda i recite nam što mislite o našim proizvodima.
 • Sudjelovanje u našim promocijama, kao što su povrat novca ili promocije s kuponima.


Ako želite saznati više o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke u kontekstu takvih drugih usluga, samo ih odaberite u ovoj obavijesti o privatnosti i saznat ćete.


Koje osobne podatke obrađujemo
Ako kreirate MyPhilips račun, obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Podaci za kontakt (kao što su vaše ime, prezime i adresa e-pošte). Ako odlučite stvoriti MyPhilips račun sa svojim računom na društvenim mrežama, obrazac za registraciju bit će unaprijed popunjen podacima za kontakt koje vam daje vaš pružatelj usluga društvenih mreža.
 • Informacije o vašoj lokaciji (kao što je vaša zemlja, preferencija jezika);
 • Podaci o vašim prijavljenim product/service (kao što je naziv kupljenog proizvoda te datum i dokaz o kupnji).


Osim toga, ako želite, također možete odabrati da nam pružite:

 • vaš pozdrav, koji će se koristiti za personalizaciju naše promotivne ili transakcijske komunikacije prema vama; i
 • vaš datum rođenja, koji će se koristiti za personalizaciju naše promotivne komunikacije za vas (na primjer, kada je vaš rođendan).


Ako želite stvoriti MyPhilips račun u svojstvu profesionalaca (tj. poslovnog kupca, dobavljača i/ili poslovnog partnera tvrtke Philips), također možemo obrađivati sljedeće podatke:

 • Naziv tvrtke
 • Adresa tvrtke
 • Telefonski broj tvrtke
 • Vrsta organizacije
 • Naziv radnog mjesta/ specijalnost
 • Broj računa korisnika.


Svoj MyPhilips račun možete izbrisati u bilo kojem trenutku. Da biste to učinili, trebali biste se prijaviti i pronaći gumb za brisanje u svojim postavkama. Zatim ćemo ukloniti vaš MyPhilips račun i sve podatke povezane s njim (ovo uključuje i podatke obrađene u kontekstu drugih Philipsovih usluga navedenih gore i povezane s vašim MyPhilips računom), osim ako smo po zakonu obvezni čuvati određene podatke.


Zakonska osnova za obradu
Zakonita osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku je naša potreba da sklopimo ili izvršimo ugovor s vama, ili da poduzmemo radnje prije sklapanja ugovora na vaš zahtjev.

Kupnja Philips proizvoda putem interneta

Philips proizvode i usluge možete kupiti online u našim internetskim trgovinama.
Kao potrošač, možete koristiti svoj MyPhilips račun ili se prijaviti kao gost (osim ako želite naručiti usluge, u ovom slučaju trebat će vam MyPhilips račun).
Kao profesionalac (na primjer, ako ste zdravstveni djelatnici ili distributeri i želite kupiti naše proizvode za zdravstvenu njegu u našoj Philips zdravstvenoj trgovini), morat ćete izraditi račun tvrtke ili stručnjaka.


Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • za obradu vaših narudžbi i obradu plaćanja. U tom kontekstu možemo obraditi vaše osobne podatke kako bismo spriječili i otkrili prijevaru i zlouporabu kako bismo zaštitili sigurnost naših kupaca, Philipsa i drugih. Također možemo koristiti metode bodovanja za procjenu i upravljanje kreditnim rizicima;
 • za isporuku kupljenih proizvoda i usluga na adresu za dostavu koju nam navedete. U tu svrhu surađujemo s našim distribucijskim partnerima koji nam pomažu u pripremi i pravilnoj obradi vašeg paketa te s našim logističkim partnerima koji dostavljaju vaš paket na odabranu adresu.
 • da vas obavijestimo putem e-pošte o statusu vaše narudžbe;
 • da vas kontaktiramo putem e-pošte za transakcijsku i tehničku podršku;
 • kako bi vam omogućili da pregledate svoju povijest narudžbi, spremate svoje omiljene artikle ili kreirate popise želja i upravljate svojim pretplatama, ako ih ima;
 • radi usklađivanja sa zakonima i propisima kojima podliježemo (na primjer, za porezne svrhe dužni smo pohraniti pojedinosti o svakoj kupnji).


Imajte na umu da vam određene proizvode i usluge tvrtke Philips dostupne u našoj internetskoj trgovini Philips za potrošače prodaje jedan od naših partnera, kao što je navedeno u uvjetima prodaje koji će vam biti prikazani prije dovršetka narudžbe. To znači da ako naručite s jednim od naših partnera, podijelit ćemo vaše osobne podatke (kao što su vaše ime i adresa) s tim partnerom kako bi on mogao izvršiti ugovor koji ste sklopili i stoga ispuniti vašu narudžbu i poslati vam račun. Partner također može koristiti vaše osobne podatke kako bi vas obavijestio o statusu vaše narudžbe i kako bi vam pružio potrebnu korisničku podršku. Ako želite saznati više o tome kako će naš partner obrađivati vaše osobne podatke, pozivamo vas da pročitate njegovu obavijest o privatnosti koju ćemo vam učiniti dostupnim u našoj online trgovini.


Koje osobne podatke obrađujemo
Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Podaci o vašem računu (u slučaju da kupite proizvod sa svojim Philips računom);
 • Ime i e-mail (u slučaju da kupujete proizvod kao gost);
 • Adresa za dostavu i za izdavanje računa;
 • Podaci o računu i prihvatu dostave, koji uključuju kupljeni proizvod i uslugu;
 • Podaci o plaćanju (kao što je broj vaše kreditne kartice). Imajte na umu da nikada ne pohranjujemo vaše podatke o plaćanju. Kada pošaljete uplatu, vaši podaci o plaćanju bit će izravno poslani našem pouzdanom davatelju usluga plaćanja, koji će se povezati s vašom bankom kako bi potvrdio transakciju.
 • Vaš položaj/ naziv radnog mjesta u vašoj tvrtki, naziv i vrsta vaše tvrtke, vaše kupovne preferencije, adresa za dostavu i izdavanje računa vaše tvrtke, ako kupujete naše proizvode ili usluge u svojstvu zdravstvenog djelatnika.


U određenim slučajevima možete odlučiti dati nam i svoj telefonski broj (neobavezno) ako želite da vas naš pouzdani dobavljač dostave kontaktira putem telefona u slučaju problema s isporukom ili ako želite da vas naš tim za podršku kontaktira putem telefona u slučaju problema s vašom narudžbom.


Zakonita osnova za obradu
Zakonite osnove na koje se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku su:

 • naša potreba da s vama ispunimo naše Uvjete prodaje, posebice našu ugovornu obvezu upravljanja vašom narudžbom;
 • naš legitimni interes, posebice našu potrebu da poslujemo na odgovoran način i u skladu s lokalnim zakonima i propisima, kao i za zaštitu temeljnih prava kao što su pravo na obranu, pravo na vlasništvo i slobodu poduzetništva. To se primjenjuje kada provodimo provjere prijevare;
 • našu potrebu da se pridržavamo zakonskih obveza kojima podliježemo. To se, na primjer, primjenjuje kada podatke o vašoj kupnji obrađujemo u porezne svrhe.


Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka
Voditelj obrade vaših osobnih podataka za svrhe navedene u ovom odjeljku je povezana tvrtka Philips navedena u našim Uvjetima prodaje, koji su vam dostupni na našoj Internet stranici.
U slučaju da naručite u našoj Philips trgovini za potrošače s jednim od naših partnera, voditelj obrade vaših osobnih podataka je: (i) Philips International B.V. za prikupljanje vaše narudžbe i obradu plaćanja; i (ii) relevantan partner naveden u njegovim odredbama i uvjetima prodaje ili u njegovoj obavijesti o privatnosti, za ispunjavanje vaše narudžbe, slanje računa i pružanje tražene korisničke podrške.

Interakcija na društvenim mrežama o Philips-u

Ako aktivno komunicirate o nama ili o našim robnim markama na društvenim mrežama i drugim javnim vanjskim izvorima (na primjer, ako podijelite komentar o Philipsovom proizvodu ili ako označite Philips u svojoj objavi), možemo obrađivati osobne podatke o vama koje učinite javno dostupnim svojom javnom objavom. Na primjer, možemo analizirati i pratiti javno dostupna mišljenja ili izjave koje date o Philipsu.
 
Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Vaše komentare ili objave (koji mogu uključivati vaše osobne podatke) obrađujemo u sljedeće svrhe:
 • odgovora na vaše komentare i pitanja ili pružanja potrebne podrške. U slučaju da se vaše pitanje ili komentar odnosi na Philipsov proizvod koji proizvodi jedan od naših partnera za licenciranje robne marke, možemo dati vaše osobne podatke relevantnom partneru za licenciranje robne marke kako bi on mogao odgovoriti na vaše pitanje ili vam pružiti traženu podršku.
 • kako bismo stekli opće razumijevanje onoga što ljudi govore o nama i našim robnim markama i stoga u skladu s tim unaprijedili naše proizvode i usluge.


Koje osobne podatke obrađujemo
Za gore opisane svrhe, možemo obraditi sve informacije o vama koje se nalaze u bilo kojem komentaru ili drugom sadržaju o Philipsu koji ste učinili javno dostupnim na društvenim mrežama i drugim javnim vanjskim izvorima. To može uključivati informacije kao što su vaše ime (ili nadimak), profilna slika, država.

Zakonita osnova za obradu
Zakonita osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku naš je legitimni interes, posebno naša potreba da poslujemo na odgovoran način i u skladu s lokalnim zakonima i propisima, kao i za zaštitu našeg temeljnog prava na poduzetništvo.

Pružanje vaših ocjena i recenzija o proizvodima Philips

Ako želite, možete odabrati ocjenjivati i recenzirati naše Philips proizvode putem Interneta. To nam pomaže da stvorimo otvoreni forum na kojem naši kupci mogu pronaći i razmijeniti istinite i smislene komentare o našim proizvodima.
 
Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
 • kako bismo provjerili je li vaša recenzija u skladu s našim uvjetima i da ne sadrži obmanjujuće ili netočne tvrdnje u vezi s učinkovitosti proizvoda (na primjer promocija izvan etikete ili ako nije u skladu s našim uputama za upotrebu);
 • objaviti svoju ocjenu i recenzije na mreži i dati priliku svakome da uči iz vašeg iskustva s našim proizvodima;
 • kako bismo stekli opće razumijevanje onoga što ljudi govore o nama i našim robnim markama i stoga poboljšali svoje proizvode i usluge u skladu s tim;
 • da vas kontaktiramo i ponudimo našu pomoć u slučaju da vaša recenzija pokaže da niste zadovoljni našim proizvodom ili uslugom. U slučaju da se takva recenzija odnosi na Philipsov proizvod koji proizvodi jedan od naših partnera za licenciranje robne marke, možemo dati vaše osobne podatke relevantnom partneru za licenciranje robne marke kako bi vas mogli kontaktirati i ponuditi pomoć.
 • da vas kontaktiramo u slučaju zdravstvenih i sigurnosnih problema ili pitanja odgovornosti.
   

Koje osobne podatke obrađujemo
Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka: e-poštu, lokaciju, dob, spol, broj ljudi koji žive u vašem kućanstvu, razdoblje korištenja našeg proizvoda Philips.
 

Imajte na umu da kada date svoju ocjenu i napišete recenziju, nećemo učiniti vašu e-poštu vidljivom drugim posjetiteljima. Ostale informacije koje nam pružite učinit ćemo vidljivima jer nam to pomaže da stvorimo otvoreni forum na kojem naši kupci mogu pronaći i razmijeniti istinite i smislene informacije o našim proizvodima.
 

Osim toga, radi poštivanja vaše privatnosti, potičemo vas da prilikom ostavljanja recenzije navedete nadimak, a ne svoje pravo ime.

Zakonita osnova za obradu
Zakonite osnove na koje se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku su:

 • izvršavanje naših Uvjeta i odredaba;
 • naš legitimni interes, posebice našu potrebu da poslujemo na odgovoran način i u skladu s lokalnim zakonima i propisima, kao i za zaštitu temeljnih prava kao što su pravo na obranu, pravo na vlasništvo i slobodu poduzetništva. To se primjenjuje kada obrađujemo vaše osobne podatke za poboljšanje naših proizvoda i usluga i kada vas kontaktiramo (ili dajemo vaše osobne podatke našem partneru za licenciranje robne marke kako bi vas mogli kontaktirati) kako bismo vam pružili pomoć.
 • našu potrebu da se pridržavamo zakonskih obveza kojima podliježemo. To vrijedi, na primjer, kada vas kontaktiramo zbog zdravstvenih i sigurnosnih pitanja.

Testiranje naših proizvoda za potrošače

Ako želite postati Philipsov ispitivač proizvoda i reći nam što mislite o našim proizvodima za potrošače, to možete učiniti tako da kreirate Philipsov račun (osim ako ga već imate), odaberete test koji vas zanima i prijavite se.


Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • radi procjene možete li biti odabrani za sudjelovanje u testu, na temelju vaših odgovora na naša pitanja tijekom postupka odabira i na temelju naših uvjeta.
 • (ako ste odabrani) da pravilno upravljate svojim sudjelovanjem na testiranju u skladu s našim uvjetima. To uključuje aktivnosti poput obavještavanja putem e-pošte ako ste odabrani za sudjelovanje u testu, slanja našeg proizvoda na adresu navedenu u procesu registracije, primanja i analize povratnih informacija koje s nama podijelite o proizvodu, provjere da ste online objavili recenziju našeg proizvoda, zahtijevanje povrata proizvoda koji ste primili (na primjer, u slučaju da recenziju ne napišete u navedenom roku).
 • radi unapređenja našeg proizvoda i razvoja novih proizvoda i usluga.


Koje osobne podatke obrađujemo
Kada se prijavite da postanete Philipsov ispitivač proizvoda, obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Podaci o računu, kao što su vaše ime, prezime i email;
 • Podaci o vama koje nam dajete odgovarajući na naša pitanja tijekom postupka odabira.
 • Povratne informacije o proizvodu koje dijelite s nama;
 • Podaci o dostavi/ispunjenju, kao što su vaša kućna adresa i broj telefona;
 • Pregled testiranja na kojima ste sudjelovali.


Zakonita osnova za obradu
Zakonite osnove na koje se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku su:

 • izvršavanje naših Uvjeta korištenja za Philipsov program za testiranje proizvoda;
 • naš legitimni interes, posebice našu potrebu da zaštitimo temeljna prava kao što su pravo na vlasništvo i slobodu poduzetništva. To se primjenjuje kada obrađujemo vaše osobne podatke za poboljšanje naših proizvoda i usluga.


Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka
Voditelj obrade vaših osobnih podataka za svrhe navedene u ovom odjeljku je Philipsova povezana tvrtka navedena u našim Uvjetima korištenja za Philipsov program za testiranje proizvoda, koji su vam dostupni na našoj Internet stranici.

Pridruživanje našim anketama o zadovoljstvu

Trudimo se uvijek poboljšati naše usluge i još bolje ih uskladiti s onim što žele naši klijenti i partneri. Zato, ako imate odnos s nama (npr. u svojstvu poslovnog korisnika) ili ako kupujete Philipsove proizvode ili primate usluge od Philipsa ili Philipsovog partnera za licenciranje robne marke, možemo vas pozvati da se pridružite našoj NPS anketi. Ako odlučite sudjelovati i ispuniti anketu, vaše će se povratne informacije koristiti za razumijevanje koliko ste zadovoljni nedavnim iskustvom usluge koje ste dobili od Philipsa ili partnera za licenciranje robne marke ili, općenito, vašim odnosom s Philipsom. Iz vaših povratnih informacija prikupit ćemo statičke podatke koji će nam pomoći da unaprijedimo naše usluge.
 
Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
 • da vam pošaljemo našu anketu o zadovoljstvu kupaca;
 • [ako kupujete proizvod putem Interneta ili primate usluge od Philipsa] da biste razumjeli i ocijenili koliko ste zadovoljni nedavnim iskustvom usluge koje ste dobili od Philipsa;
 • [ako kupujete proizvod online ili primate usluge od Philipsovog partnera za licenciranje robne marke] da biste razumjeli i ocijenili koliko ste zadovoljni nedavnim iskustvom usluge koje ste dobili od Philipsovog partnera za licenciranje robne marke;
 • kako biste poboljšali svoju razinu zadovoljstva s Philipsom, na temelju vaših povratnih informacija;
 • [ako ste poslovni kupac] da biste razumjeli i ocijenili koliko ste zadovoljni svojim odnosom s Philipsom;
 • da vas kontaktiramo putem telefona ili e-pošte kako bismo razumjeli kako možemo unaprijediti naš odnos s vama.


Koje osobne podatke obrađujemo
Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Podaci za kontakt, kao što su vaše ime i email;
 • [ako ste poslovni korisnik] Profesionalne informacije, kao što su naziv vašeg radnog mjesta, naziv vaše tvrtke, telefonski broj;
 • povratne informacije koje ste dostavili.

Zakonita osnova za obradu
Osim ako drugačije nije propisano primjenjivim zakonom, zakonita osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku naš je legitimni interes, posebno naša potreba da zaštitimo temeljna prava kao što je pravo na vlasništvo i sloboda poduzetništva. 

Tko je voditelj obrade vaših podataka
Ako kupite proizvod putem Interneta ili primate usluge od Philipsovog partnera za licenciranje robne marke, voditelj obrade vaših osobnih podataka je: (i) relevantni Philipsov partner za licenciranje robne marke naveden u njegovoj obavijesti o privatnosti (koji vam je dostupan u trenutku inicijalnog prikupljanja vaših osobnih podataka), za prikupljanje vaših osobnih podataka, mjerenje koliko ste zadovoljni svojim nedavnim iskustvom usluge i za unapređivanje vaše razine zadovoljstva; i (i) Philips International B.V. za slanje ankete.

Ako kupite proizvod putem Interneta ili primate usluge od Philipsa ili ako ste poslovni korisnik Philipsa, voditelj obrade vaših osobnih podataka za svrhe navedene u ovom odjeljku je Philips International B.V. kao i Philipsova povezana tvrtka s kojom poslujete.

Prisustvovanje Philipsovim događajima

Redovito organiziramo fizička i digitalna događanja, poput seminara, radionica ili sajmova, sastanaka, webinara ili događaja uživo. Ako želite prisustvovati nekom od naših događaja, zamolit ćemo vas da nam dostavite svoje osobne podatke (kao što su vaši kontakt podaci).
Imajte na umu da ne objavljujemo popise sudionika za naše događaje, ali u rijetkim slučajevima vaši kontakt podaci mogu biti vidljivi drugim sudionicima.
Ponekad će naši događaji biti snimljeni. Ako snimamo, a vi prezentirate na tom događaju, vaša slika i zvuk bit će snimljeni u snimci. Ako ste sudionik, u nekim slučajevima možete odlučiti podijeliti svoju sliku i zvuk tijekom sesije, na primjer, ako odlučite komunicirati u dijelu pitanja i odgovora. Za neke događaje možemo objaviti snimku na našoj Internet stranici ili na društvenim mrežama.
 
Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
 • organizirati i provesti događaj i pružiti vam prihvatljivu uslugu. To može uključivati aktivnosti kao što su kontaktiranje s vama u vezi logistike događaja, rukovanje svim prehrambenim zahtjevima ili pružanjem pristupa koji vam mogu zatrebati (ako to učinimo, ne dijelimo te podatke ni na koji način na koji se može identificirati s mjestom održavanja i brišemo ih nakon događaja), omogućiti vam pristup sadržaju događaja (npr. poveznica na snimku nakon završetka događaja);
 • da vas kontaktiramo nakon događaja za poslovne prilike o proizvodima ili uslugama tvrtke Philips.


Koje osobne podatke obrađujemo
Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Kontakt podaci, kao što su vaše ime i e-mail, država;
 • Profesionalne informacije, kao što su naziv vaše tvrtke, naziv radnog mjesta, specijalnost, funkcija.
 • Interes o proizvodima/uslugama

Zakonita osnova za obradu
Zakonita osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku naš je legitimni interes, posebice naša potreba da zaštitimo temeljna prava kao što su pravo na vlasništvo i sloboda poduzetništva.

Osim ako drugačije nije propisano primjenjivim zakonom, kada prikupljamo bilo kakve podatke o prehrambenim zahtjevima ili drugim zahtjevima za pristup, to činimo uz vašu privolu jer se ova vrsta informacija klasificira kao posebna kategorija osobnih podataka.

Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka
Voditelj obrade vaših osobnih podataka je Philipsova podružnica u zemlji u kojoj se pridružujete događaju ili iz koje je događaj organiziran, koji je u našim Uvjetima korištenja (pogledajte podnožje) označen kao operater ove Internet stranice.

Pridruživanje našim marketinškim inicijativama

Ako želite, možete se pridružiti našim marketinškim inicijativama i biti u tijeku s Philipsovim proizvodima, uslugama i promocijama. U nastavku ćemo vam dati pregled naših marketinških inicijativa i za svaku od njih objasniti kako obrađujemo vaše osobne podatke.

Promotivne e-poruke
Zašto obrađujemo vaše osobne podatke i koje osobne podatke obrađujemo
Možete odabrati primanje promotivnih e-poruka od Philipsa i biti u tijeku s proizvodima i uslugama Philipsa i partnera za licenciranje robne marke Philips te o našim događajima. To znači da ćemo vam, ako nam date svoju privolu, dostaviti promotivne e-poruke – ili ako ste poslovni korisnik, razgovarat ćemo s vama o poslovnim prilikama – koje su vam relevantne i zanimljive. Navest ćemo vam nekoliko konkretnih primjera.
 • Ako ste prilikom pregledavanja naše Internet stranice prihvatili kategoriju kolačića za ciljano oglašavanje, pratimo vašu interakciju s našim Internet stranicama i mobilnim aplikacijama kako bismo vidjeli što vas zanima. Ako nam također date svoju privolu za primanje promotivnih komunikacija, koristit ćemo podatke o vašoj interakciji s našim Internet stranicama i mobilnim aplikacijama kako bismo vam slali promotivne komunikacije koje su relevantne i od interesa za vas. Na primjer, ako ste posjetili određeni proizvod na našoj Internet stranici, možemo vam poslati promotivne e-poruke o takvom proizvodu ili sličnim proizvodima.
 • Ako nam date svoju privolu za primanje promotivnih e-poruka, mi ćemo vam poslati takve promotivne e-poruke. Pratimo otvarate li, čitate ili kliknete na sadržaj promotivne e-pošte koju ste primili od nas. Na primjer, ako kliknete na određeni proizvod (unutar promotivne e-pošte koju ste primili), možemo vam poslati promotivne e-poruke o takvom proizvodu ili sličnim proizvodima.
 • Ako nam date svoju privolu za primanje promotivnih komunikacija dok kreirate MyPhilips račun ili kupujete proizvod ili uslugu u našoj Internet trgovini s MyPhilips računom, koristit ćemo određene podatke koje nam date (kao što su podaci povezani s vašim računom ili na vašu narudžbu ili podatke koje nam dajete, npr. vaš datum rođenja) kako bismo vam poslali promotivne komunikacije koje su relevantne i od interesa za vas. Na primjer, ako ste kupili aparat za brijanje u našoj Internet trgovini sa svojim MyPhilips računom, možemo upotrijebiti vaše podatke o kupnji putem Interneta kako bismo vas obavijestili da imamo popuste na pribor za brijanje ili slične proizvode.
 • Ako nam date svoju privolu za primanje promotivnih komunikacija putem naših odgovarajućih obrazaca objavljenih na našim Internet stranicama ili stranicama društvenih mreža, upotrijebit ćemo te podatke koje nam dostavite putem takvih obrazaca (kao što su vaše ime i e-mail - te vaš naziv radnog mjesta i tvrtku, specijalnost ili područje skrbi u slučaju da se pretplatite putem obrazaca za klijente usmjerenih na profesionalce ili predstavnike kupaca), kao i informacije o vašoj zemlji kako bismo vam poslali promotivne komunikacije koje su relevantne i od interesa za vas. Na primjer, ako primijetimo da redovito gledate naše aparate za brijanje iz određene zemlje, možemo vam slati promotivne poruke o aparatima za brijanje ili sličnim proizvodima na jeziku te zemlje.
 • Ako nam date svoju privolu za primanje promotivnih komunikacija dok ste u interakciji s našim timom za podršku, koristit ćemo određene podatke koje nam dostavite (kao što su vaša e-pošta i vrsta proizvoda/usluge za koje ste zatražili pomoć) kako bismo vam poslali promotivne poruke koje su relevantne i od interesa za vas. Na primjer, ako ste zatražili pomoć oko aparata za brijanje, možemo vam poslati promotivne poruke o aparatima za brijanje ili sličnim proizvodima.


Imajte na umu da možemo kombinirati podatke koje prikupljamo o vama iz gore navedenih izvora tvrtke Philips i smjestiti ih u jedan ili više segmenata (grupe koje imaju određene zajedničke karakteristike) kako bismo svoje promotivne e-poruke prilagodili vašem interesu.

Zakonita osnova za obradu
Zakonite osnove na koje se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku su:

 • Vaša privola; u pravilu ćemo vam slati promotivne poruke samo ako ste dali svoju prethodnu privolu; Naravno, svoju privolu za primanje naših prilagođenih promotivnih e-poruka možete povući u bilo kojem trenutku. To možete učiniti klikom na gumb za odjavu pri dnu promotivne e-poruke koju ste primili od Philipsa i automatski ćete se odjaviti.
 • Naš legitimni interes, posebno naša potreba da zaštitimo temeljna prava kao što je sloboda poduzetništva.


Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je Philipsova podružnica u zemlji u kojoj ste se prijavili za primanje promotivnih e-poruka (navedeno u našim Uvjetima korištenja - pogledajte podnožje - kao operater Internet stranice) kao i Philips International B.V.

Oglašavanje na društvenim mrežama
Koristimo društvene mreže kako bismo vas informirali o novim i postojećim proizvodima i uslugama tvrtke Philips te kako bismo s vama izgradili poslovni odnos.

Zašto obrađujemo vaše osobne podatke i koje osobne podatke obrađujemo
Kao što je gore rečeno, obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo došli do vas - putem društvenih mreža - s promotivnim komunikacijama ili oglasima o novim i postojećim Philipsovim proizvodima i uslugama te o našim događajima.Na primjer, ako ste prihvatili kolačiće za ciljano oglašavanje na našoj Internet stranici, možemo pratiti vašu upotrebu naših Internet stranica (kao što su radnje koje ste poduzeli na našoj Internet stranici) i prikazati vam relevantan Philipsov oglas na vašim društvenim mrežama.
Ako nam date svoju privolu za primanje promotivnih komunikacija (npr. putem naših odgovarajućih obrazaca objavljenih na našim Internet stranicama), možemo dati vaše osobne podatke (kao što je vaša e-pošta) pružateljima društvenih mreža kako bismo vam prikazali relevantne Philipsove oglase na takvim društvenim mrežama.
Ako ste predstavnik postojećeg ili potencijalnog Philipsovog klijenta ili poslovnog partnera, možemo koristiti vaše osobne podatke za interakciju s vama - putem društvenih mreža (npr. LinkedIn) - za poslovne prilike.

Zakonita osnova za obradu
Zakonite osnove na koje se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku su:

 • Vaša privola; ovo se primjenjuje kada prije nego što prikupimo podatke o vašem ponašanju na Internet stranici i postavimo relevantne kolačiće i slične tehnologije u vaš uređaj; i kada koristimo vašu privolu za primanje marketinških komunikacija kako bismo se koristili ciljanim oglašavanjem prema vama na društvenim mrežama putem naših partnera.;
 • Naš legitimni interes, posebno naša potreba da zaštitimo temeljna prava kao što je sloboda poduzetništva. To se primjenjuje kada obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo izgradili vaš (potencijalni) profil korisnika i surađivali s vama putem društvenih mreža radi komercijalnih prilika.


Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka
Voditelj obrade vaših osobnih podataka je Philipsova podružnica u zemlji u kojoj ste se prijavili za primanje promotivnih e-poruka (navedeno u našim Uvjetima korištenja - pogledajte podnožje - kao operater Internet stranice) kao i Philips International B.V.

Pridruživanje našim promocijama

Objavljujemo različite promocije naših proizvoda i usluga koje možete iskoristiti, kao što su promocije povrata novca, produženo jamstvo, promocije s kuponima, programi preporučite prijatelju, nagradne igre, nagradni natječaji ili sezonske ili druge promocije, a možda vam čak i poslati dar prilikom kupovine proizvoda. Za održavanje ovih promocija obrađujemo vaše osobne podatke.
Ove promocije mogu biti predmet dopunskih obavijesti o privatnosti.
Postoje različiti načini sudjelovanja. Na primjer, ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca na našoj Internet stranici, izradom MyPhilips računa, prijavom za primanje naše promotivne komunikacije putem odgovarajućih obrazaca dostupnih na našoj Internet stranici ili stranicama društvenih mreža ili ocjenjivanjem i recenzijom naših proizvoda putem naše Internet stranice.
 
Zašto obrađujemo vaše osobne podatke i koje osobne podatke obrađujemo
Općenito, prikupljamo podatke potrebne kako bismo vam omogućili sudjelovanje u promociji, identificirali vas, procijenili ispunjavate li uvjete promocije i ispunili ugovorne uvjete promocije:
 • Podaci o računu, kao što su vaše ime, prezime i email; to znači da će vaše sudjelovanje biti povezano s vašim MyPhilips računom.
 • Podaci koje nam dajete (kao što su vaše ime i e-mail), u slučaju da sudjelujete tako što ćete se prijaviti za primanje naše promotivne komunikacije.
 • Dokaz o kupnji proizvoda i drugi podaci koji nam omogućuju da provjerimo ispunjavate li uvjete promocije i odaberemo pobjednika nagradne igre (na temelju pravila koja prihvaćate kada odlučite sudjelovati).
 • Podaci e-pošte i adrese (ako ste odabrani kao pobjednik) da vas obavijestimo da ste odabrani kao pobjednik, da pošaljemo nagradu na adresu navedenu u procesu registracije i da provjerimo pridržavate li se uvjeta natječaja i djelujete u skladu s njima.
 • Broj bankovnog računa za promocije povrata novca na koji ćemo uplatiti iznos u skladu s promocijom.
 • Materijal ili sadržaj koji ste sami generirali i dostavili koji vam omogućuje sudjelovanje u nagradnoj igri, natječaju, igri ili drugom natjecanju.


Zakonita osnova za obradu
Zakonita osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku je sklapanje ili izvršenje ugovora s vama, ili da poduzmemo radnje prije sklapanja ugovora na vaš zahtjev, posebno da provedemo uvjete odgovarajuće promocije.

Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka
Voditelj obrade vaših osobnih podataka je povezana tvrtka Philips koja je navedena u uvjetima relevantne promocije, koja vam je dostupna na našoj Internet stranici.

Posjet našim Internet stranicama

Kada posjećujete naše Internet stranice, postavljamo kolačiće i druge slične tehnologije na vaš preglednik ili uređaj koji nam pomažu omogućiti tehničko i funkcionalno upravljanje našim Internet stranicama (uključujući osiguravanje sigurnosti informacija), poboljšati dizajn i performanse naših Internet stranica te bolje razumjeti ponašanje posjetitelja na našim stranicama. Ovi kolačići i druge slične tehnologije mogu prikupljati podatke kao što su vaša IP adresa, vaš operativni sustav, vrsta vašeg preglednika i vrsta vašeg uređaja (npr. računalo, pametni telefon).

Neki kolačići su uvijek uključeni kada posjetite naše Internet stranice i ne možete ih isključiti osim ako ne promijenite postavke preglednika. Mi ih nazivamo " strogo potrebnim kolačićima ". Bez ovih kolačića usluge koje tražite ne mogu funkcionirati kako je predviđeno. Koristimo ove kolačiće kako bismo bili sigurni da naše Internet stranice rade ispravno i da zadovoljavaju potrebe i interese publike. Na primjer, koristimo ove kolačiće kako bismo provjerili kada je Internet stranica neaktivna ili kako bismo osigurali sigurnost naših Internet stranica. Zakonite osnove na koje se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u ovom kontekstu naš je legitimni interes, a posebno naša potreba da zaštitimo temeljna prava kao što su pravo na obranu, pravo na vlasništvo i sloboda poduzetništva.

Koristimo kolačiće izvedbe (kao što je analitika) za prikupljanje agregiranih statističkih podataka o uspješnosti naše Internet stranice i za poboljšanje njihove izvedbe. Možete ih uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku. Koristit ćemo ih samo ako se slažete s njihovom uporabom. Na primjer, koristimo ove kolačiće kako bismo dobili opći uvid u način na koji posjetitelji koriste naše Internet stranice (tj. koje Internet stranice najčešće posjećujete, broj posjetitelja na različitim dijelovima Internet stranice) ili za provođenje anketa korisnika na našoj Internet stranici općenito ili na određenim elementima naše Internet stranice.

Također koristimo funkcionalne kolačiće kako bismo naše Internet stranice prilagodili vašim potrebama pamteći vaše odluke. Možete ih uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku. Koristit ćemo ih samo ako se slažete. Na primjer, koristimo ove kolačiće da vas podsjetimo na vaše postavke na našoj Internet stranici (kao što je vaše korisničko ime, jezik ili regija u kojoj se nalazite) i pružimo poboljšane, osobne značajke. Ne prikupljaju nikakve podatke o vama koji bi se mogli koristiti u reklamne svrhe. Zakonita osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u ovom kontekstu je vaša privola.

Konačno, koristimo kolačiće za oglašavanje i društvene mreže kako bismo pratili vaše ponašanje pregledavanja na našoj Internet stranici i prikazali vam personalizirane oglase relevantne za vas i vaše interese. Nadalje, ako ste nam dali svoju privolu za primanje promotivnih komunikacija, koristit ćemo podatke prikupljene iz ovih kolačića kako bismo vam slali komunikacije prilagođene vašim željama. Ove kolačiće mogu postaviti treće strane i bit će povezani s funkcijama stranice koje pružaju takve treće strane. Stoga će to utjecati na sadržaj i poruke koje vidite na drugim Internet stranicama koje posjećujete. Možete ih uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku. Koristit ćemo ih samo ako se slažete. Na primjer, ako čitate članak o Philipsovom proizvodu, možda ćemo vam prikazati oglase za ovaj proizvod na našoj Internet stranici ili Internet mjestu treće strane. Zakonita osnova na koju se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u ovom kontekstu je vaša privola.

Za više informacija o određenim kolačićima koje koristimo, pročitajte naš alat za pristanak na kolačiće.
Postavke kolačića možete prilagoditi u bilo kojem trenutku putem našeg alata za pristanak na kolačiće.

Usklađenost s našim regulatornim obvezama

Kao proizvođač medicinskih proizvoda, podliježemo regulatornim obvezama u pogledu stavljanja na tržište, stavljanja na raspolaganje na tržištu ili stavljanja u uporabu medicinskih uređaja za ljudsku uporabu i pribora za te uređaje. Stoga kontinuirano obrađujemo osobne podatke kako bismo osigurali usklađenost s našim regulatornim obvezama kao proizvođača medicinskih proizvoda.

Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
 • prijava svakog ozbiljnog štetnog događaja nadležnim tijelima nakon što utvrde uzročni odnos između tog događaja i uređaja, ili da je takav uzročni odnos u razumnoj mjeri moguć;
 • analizirati i izvještavati o statistički bitnom povećanju (učestalosti ili težine) štetnih događaja koji nisu ozbiljni ili o nuspojavama koje mogu utjecati na analizu rizika i koristi uređaja;
 • analizirati, istraživati i poduzeti korektivne radnje na terenu prema potrebi u odnosu na ozbiljne štetne događaje.


Koje osobne podatke obrađujemo
Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Log datoteke
 • Kontakt podaci koji se odnose na prijavitelje štetnih događaja
 • Informacije o pacijentima/drugim pojedincima sadržane u pritužbama/podacima o štetnom događaju/ povratnim informacijama.
 • Log datoteke ili medicinske slike, koje mogu sadržavati pojedinosti o pacijentu kao što su dob, spol, težina.


Imajte na umu da nemamo pristup informacijama koje se mogu izravno identificirati o pacijentima jer ih relevantni pružatelj zdravstvenih usluga drži povjerljivim i nisu potrebni za postupke obrade koje poduzimamo.
 

Zakonita osnova za obradu
Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo ispunili zakonsku ili regulatornu obvezu kojoj Philips podliježe kada prijavljujemo (a) nepoželjne događaje nadležnim tijelima i (b) trendove statistički bitnog povećanja (učestalosti ili težine) štetnih događaja koji nisu ozbiljni i kada rješavamo pritužbe;

Vaše osobne podatke obrađujemo za obavljanje aktivnosti u javnom interesu kada istražujemo štetne događaje kako bismo identificirali temeljni uzrok i potrebne preventivne, korektivne, sigurnosne korektivne radnje; otkrili trendove statistički bitnog povećanja (učestalosti ili težine) štetnih događaja koji nisu ozbiljni.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke
Philips kao proizvođač dužan je održavati tehničku dokumentaciju svojih uređaja ažurnom i dostupnom nadležnim tijelima u razdoblju od najmanje 10 (proizvodi za ugradnju 15) godina nakon što je posljednji uređaj obuhvaćen istom izjavom o sukladnosti stavljen na tržište (tj. prodano).

Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka
Voditelj obrade vaših osobnih podataka je povezana tvrtka Philips koja je proizvođač medicinskog proizvoda kako je navedeno u regulatornoj naljepnici relevantnog uređaja.

Provođenje kliničkih ispitivanja

Provodimo klinička ispitivanja kako bismo procijenili sigurnost ili učinkovitost naših medicinskih uređaja. U tom kontekstu obrađujemo osobne podatke ljudskih ispitanika.


Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • izvršiti kliničku procjenu s ciljem potvrde sigurnosti i učinkovitosti naših medicinskih proizvoda prije stavljanja na tržište;
 • provoditi klinička ispitivanja s ciljem: (i) utvrđivanja prikladnosti projektiranja, proizvodnje i pakiranja našeg medicinskog proizvoda za njegovu namjenu u normalnim uvjetima uporabe; i (ii) utvrđivanje i provjeru kliničkih koristi medicinskog proizvoda za pacijente te utvrđivanje i provjeru kliničke sigurnosti proizvoda; i (iii) utvrditi neželjene nuspojave i procijeniti predstavljaju li one prihvatljive rizike s obzirom na koristi koje se proizvodom trebaju ostvariti.
 • za obavljanje i ažuriranje kliničke procjene medicinskog proizvoda i za provođenje posttržišnog nadzora.


Koje osobne podatke obrađujemo
Obrađujemo sljedeće kategorije (retrospektivnih) podataka:

 • Opće informacije o pacijentima (kao što su dob, kategorija, spol);
 • Podaci koji se odnose na zdravlje, ovisno o vrsti medicinskog proizvoda koji je bio predmet kliničkog ispitivanja.


Imajte na umu da nemamo pristup informacijama koje se mogu izravno identificirati o pacijentima jer ih relevantni pružatelj zdravstvenih usluga drži povjerljivim i nisu potrebni za postupke obrade koje poduzimamo.


Zakonita osnova za obradu
Osim ako drugačije nije propisano primjenjivim zakonom:

 • Kada provodimo klinička ispitivanja s ciljem ispunjavanja obveza proizvođača medicinskih proizvoda (primjerice, prilikom procjene sigurnosti, učinkovitosti i kvalitete naših medicinskih proizvoda), to činimo kako bismo obavljali djelatnost od javnog interesa.
 • Kada provodimo klinička istraživanja s ciljem stvaranja boljih proizvoda koji poboljšavaju zdravstvenu zaštitu, to činimo kako bismo obavljali djelatnost od javnog interesa.
 • Kada prijavimo ozbiljne nepoželjne događaje koje se događaju tijekom kliničkog ispitivanja, to činimo kako bismo ispunili zakonsku ili regulatornu obvezu kojoj Philips podliježe.


Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka
Voditelj obrade vaših osobnih podataka je povezana tvrtka Philips koja je proizvođač medicinskog proizvoda ili koja je pokrovitelj kliničkog ispitivanja, što je navedeno u studijskoj dokumentaciji ili drugoj relevantnoj dokumentaciji koju je dostavio pružatelj zdravstvenih usluga.

U nekim slučajevima klinička ispitivanja zajednički provodi Philipsova povezana tvrtka koja je proizvođač medicinskog proizvoda (naveden u dokumentaciji studije ili u drugoj relevantnoj dokumentaciji koju je dostavio pružatelj zdravstvenih usluga) zajedno s Philipsovim povezanim tvrtkama koje se nalaze u Nizozemskoj (Philips Electronics Netherlands B.V. ili Philips International B.V.), Francuska (Philips France Commercial SAS) i Njemačka (Philips GmbH).

Provođenje kliničkih studija

Provodimo kliničke studije kako bismo ispunili različite svrhe kao što je usklađenost s obvezama našeg proizvođača medicinskih uređaja ili da bismo razvili i unaprijedili (sigurnost ili) učinkovitost medicinskog proizvoda, poboljšavajući zdravstvenu skrb. U tom kontekstu obrađujemo osobne podatke ljudskih ispitanika.


Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Provođenje kliničkih studija o medicinskom proizvodu na temelju zakonskih obveza kojima Philips podliježe;
 • za obavljanje i ažuriranje kliničke procjene medicinskog proizvoda i za provođenje posttržišnog nadzora.
 • radi procjene, ocjene, testiranja, razvoja, unapređenja (sigurnosti ili) učinkovitosti našeg medicinskog uređaja s ciljem stvaranja boljih proizvoda koji poboljšavaju zdravstvenu skrb.


Koje osobne podatke obrađujemo
Obrađujemo sljedeće kategorije (retrospektivnih) podataka:

 • Opće informacije o pacijentima (kao što su dob, kategorija, spol);
 • Podaci koji se odnose na zdravlje, ovisno o vrsti medicinskog proizvoda koji je bio predmet kliničkog ispitivanja.


Imajte na umu da nemamo pristup informacijama koje se mogu izravno identificirati o pacijentima jer ih relevantni pružatelj zdravstvenih usluga drži povjerljivim i nisu potrebni za postupke obrade koje poduzimamo.


Zakonita osnova za obradu
Osim ako drugačije nije propisano primjenjivim zakonom:

 • Kada provodimo kliničke studije s ciljem poštivanja obveza proizvođača medicinskih proizvoda (na primjer, prilikom procjene sigurnosti, učinkovitosti i kvalitete naših medicinskih proizvoda) to činimo kako bismo obavljali djelatnost od javnog interesa.
 • Kada prijavimo ozbiljne nepoželjne događaje koji se događaju tijekom kliničke studije, to činimo kako bismo ispunili zakonsku ili regulatornu obvezu kojoj Philips podliježe.
 • Kada provodimo kliničke studije s ciljem procjene, ocjene, testiranja, razvoja, unapređenja (sigurnosti ili) učinkovitosti medicinskih uređaja s ciljem stvaranja boljih proizvoda koji poboljšavaju zdravstvenu skrb, to činimo na temelju izuzeća za znanstveno istraživanje ili, prema potrebi, na temelju privole.
   

Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka
Voditelj obrade vaših osobnih podataka je povezana tvrtka Philips koja je proizvođač medicinskog proizvoda ili koja je naručitelj kliničke studije, što je navedeno u studijskoj dokumentaciji ili drugoj relevantnoj dokumentaciji koju je dostavio pružatelj zdravstvenih usluga.

U nekim slučajevima klinička ispitivanja zajednički provodi Philipsova povezana tvrtka koja je proizvođač medicinskog proizvoda (naveden u dokumentaciji studije ili u drugoj relevantnoj dokumentaciji koju je dostavio pružatelj zdravstvenih usluga) zajedno s Philipsovim povezanim tvrtkama koje se nalaze u Nizozemskoj (Philips Electronics Netherlands B.V. ili Philips International B.V.), Francuska (Philips France Commercial SAS) i Njemačka (Philips GmbH).

Upravljanje vašim poslovnim odnosom s nama

Ako imate poslovni odnos s Philipsom – kao (potencijalni) dobavljač, poslovni kupac ili partner – želimo se pobrinuti da se naš odnos s vama temelji na transparentnosti, jasnoj odgovornosti i povjerenju. Kako bismo upravljali ovim odnosom s vama i osigurali usklađenost s primjenjivim zakonima, možemo obrađivati osobne podatke.


Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • komunicirati s vama, npr. odgovaranjem na vaše zahtjeve ili slanjem transakcijskih komunikacija;
 • za pokretanje, planiranje i održavanje našeg (ugovornog) odnosa s kupcem, dobavljačem ili poslovnim partnerom kojeg predstavljate, npr. ugovaranjem, obradom plaćanja, za potrebe računovodstva/izdavanja računa, upravljanje zajmovima, upravljanje otpremom i isporukom, rukovanje popravcima;
 • [ako ste vi poslovni korisnik] da vam pružimo traženi proizvod i usluge, kao što je pružanje tehničke podrške;
 • [ako ste vi poslovni korisnik ] kako bismo vam omogućili pristup našem portalu za korisničku podršku.
 • pružiti vama ili vašim predstavnicima treninge ili demo sesije;
 • [ako ste vi poslovni korisnik ] da vam odobrimo zajam, na vaš zahtjev.
 • kako bismo osigurali usklađenost s našim Općim poslovnim načelima i drugim primjenjivim zakonima i propisima kojima podliježemo, kao što je provođenje pregleda kako bi se procijenila usklađenost i (trgovački/kreditni) rizici su povezani s potencijalnim poslovnim odnosima ili prikupljanjem/odgovaranjem na reklamacije kvalitete naših medicinskih uređaja.


Koje osobne podatke obrađujemo
Kako bismo upravljali našim poslovnim odnosom s vama i osigurali usklađenost s primjenjivim zakonima, obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • kontakt informacije, kao što su puno ime i prezime, Vaš položaj/ naziv radnog mjesta, poslovni e-mail, poslovna adresa, poslovni telefonski broj;
 • informacije o plaćanju, kao što su podaci potrebni za obradu plaćanja;
 • Javno dostupni podaci, kao što su podaci koji se odnose na vlasnike, većinske dioničare i najviše rukovodstvo ili rukovoditelje naših dobavljača i poslovnih partnera prikupljeni iz provjerenih javno dostupnih izvora;
 • Podaci koje nam dajete, na primjer kada komunicirate s predstavnikom tvrtke Philips;
 • Podaci o pojedincima koji prijavljuju nepoželjne događaje ili podnose pritužbe na kvalitetu, uključujući zdravstvene djelatnike, kao što su ime, e-mail, poštanska adresa.
 • Podaci uređaja, kao što su log datoteke.


Zakonita osnova za obradu
Zakonite osnove na koje se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku su:

 • izvršenje ugovora kojem podliježete ili da poduzmemo radnje prije sklapanja ugovora na vaš zahtjev.
 • naš legitimni interes, posebice našu potrebu da poslujemo na odgovoran način i u skladu s lokalnim zakonima i propisima, kao i za zaštitu temeljnih prava kao što su pravo na obranu, pravo na vlasništvo i slobodu poduzetništva.
 • pridržavanje zakonskih obveza kojima podliježemo.

Ostvarivanje drugih pravnih i poslovnih svrha

U mjeri u kojoj je to potrebno, možda ćemo imati potrebu ispuniti druge pravne i poslovne svrhe.
U tom kontekstu možemo obrađivati osobne podatke.


Zašto obrađujemo vaše osobne podatke
Osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe.

 • Izvođenje poslovnih procesa i interno upravljanje. Ova svrha uključuje aktivnosti kao što su provođenje (internih) revizija i istraga, upravljanje udruživanjima, zajedničkim pothvatima, spajanjima, preuzimanjima i dezinvestiranjima, reorganizacijama ili otuđenjem i spajanjem s kupcem.
 • Razvoj i unapređenje aplikacija, proizvoda i/ili usluga.Ova svrha uključuje aktivnosti kao što su razvoj i unapređenje Philipsovih proizvoda, sustava i/ili usluga.
 • Sigurnost i zaštita interesa i/ili imovine tvrtke Philips.Ova svrha uključuje aktivnosti vezane uz sigurnost i zaštitu interesa i/ili imovine Philipsa i njegovih kupaca, poslovnih kupaca i poslovnih partnera, uključujući zaštitu sigurnosti i integriteta njihovog poslovnog sektora. Konkretno, uključuje aktivnosti kao što su otkrivanje, sprječavanje, istraga i suzbijanje (pokušaja) kriminalnog ili ponašanja koje se smatra kažnjivim usmjerenog protiv Philipsa, njegovih zaposlenika ili drugih pojedinaca, aktivnosti poput onih koje uključuju zaštitu na radu, provjeru autentičnosti statusa kupca, dobavljača ili poslovnog partnera te prava pristupa i aktivnosti kao što su postavljanje i održavanje tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.
 • Zaštita Philipsovih prava intelektualnog vlasništva. Ova svrha uključuje aktivnosti poput arhiviranja i upravljanja pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Philips i može zahtijevati obradu osobnih podataka izumitelja i drugih pojedinaca.
 • Izrada i objavljivanje promotivnog materijala. Ova svrha uključuje aktivnosti poput korištenja fotografija i videozapisa (koji mogu sadržavati podatke koji se odnose na pojedince) u promotivnim materijalima, koji se mogu otkriti kupcima ili učiniti dostupnima na internetu.
 • Poštivanje zakonskih obveza.Ova svrha uključuje obradu osobnih podataka u vezi s obavljanjem zadaća koje se provode radi ispunjavanja zakonske obveze kojoj Philips podliježe, uključujući otkrivanje osobnih podataka državnim institucijama ili nadzornim tijelima, uključujući porezna tijela i druga nadležna tijela za sektor u kojem Philips posluje.
 • Obrana od pravnih zahtjeva.

Ova svrha uključuje aktivnosti kao što su sprječavanje, priprema ili sudjelovanje u rješavanju sporova.


Koje osobne podatke obrađujemo
Ovisno o specifičnoj namjeni, obrađujemo različite kategorije osobnih podataka (kao što su podaci za kontakt i sve druge informacije potrebne za ispunjavanje gore navedenih svrha).


Zakonita osnova za obradu
Zakonite osnove na koje se oslanjamo za obradu vaših osobnih podataka u svrhe opisane u ovom odjeljku su:

 • izvršenje ugovora kojem podliježete ili da poduzmemo radnje prije sklapanja ugovora na vaš zahtjev.
 • naš legitimni interes, posebice našu potrebu da poslujemo na odgovoran način i u skladu s lokalnim zakonima i propisima, kao i za zaštitu temeljnih prava kao što su pravo na obranu, pravo na vlasništvo i slobodu poduzetništva.
 • pridržavanje zakonskih obveza kojima podliježemo.
 • privola relevantnih pojedinaca;
 • Bilo koja druga pravna osnova dopuštena primjenjivim propisima.

Imajte na umu da, osim ako nam vaši osobni podaci nisu potrebni radi usklađivanja sa zakonima i propisima, niste obvezni dati nam svoje osobne podatke. Naravno, ako to ne učinite, u mnogim slučajevima nećemo vam moći pružiti proizvode ili usluge koje ste tražili ili odgovoriti na zahtjeve koje možda imate.

Kako štitimo vaše osobne podatke


Koristimo organizacijske, tehničke i fizičke mjere za zaštitu vaših osobnih podataka, uzimajući u obzir prirodu osobnih podataka i obrade, kao i potencijalne prijetnje. Neprestano radimo na poboljšanju ovih mjera kako bismo osigurali da su vaši osobni podaci zaštićeni.

Kako prenosimo vaše osobne podatke između zemalja

Zbog naše globalne prirode, Philipsovim tvrtkama ili Philipsovim provjerenim trećim stranama diljem svijeta vaši osobni podaci mogu biti preneseni, ili mi se može omogućiti da pristupe vašim osobnim podacima. Naravno, kada to činimo, osiguravamo usklađenost sa zakonima o prijenosu osobnih podataka između zemalja.

Kada prenosimo osobne podatke iz Europskog gospodarskog prostora, Ujedinjenog Kraljevstva i Švicarske na:
 

 • Tvrtkama povezanim s Philipsom koje obrađuju takve osobne podatke u drugim zemljama, takvi prijenosi su regulirani Philipsovim pravilima o privatnosti (tzv. Obvezujuća korporativna pravila);
 • Provjerenim trećim stranama tvrtke Philips koje obrađuju takve osobne podatke u drugim zemljama koje Europska komisija ne priznaje kao pružanje adekvatne razine zaštite podataka, takvi prijenosi regulirani su Standardnim ugovornim klauzulama.
Više tekstaManje teksta

Vaša prava na privatnost


Ovisno o našem razlogu za obradu vaših osobnih podataka i primjenjivim zakonima, imate određena prava u odnosu na svoje osobne podatke. Ovdje vas želimo obavijestiti koja su to prava koja se tiču privatnosti.

 • Imate pravo pristupa svojim osobnim podacima. To znači da od nas možete tražiti kopije ili informacije o osobnim podacima koje obrađujemo o vama.
 • Imate pravo ispraviti svoje osobne podatke. To znači da, ako mislite da su osobni podaci koje obrađujemo o vama netočni, možete zatražiti da ih ispravimo. Ako želite da ispravimo vaše osobne podatke, recite nam ono što smatrate netočnim i objasnite nam kako bismo to trebali ispraviti.
 • Imate pravo izbrisati svoje osobne podatke. To znači da možete tražiti od nas da izbrišemo osobne podatke koje obrađujemo o vama. Imajte na umu da mogu postojati slučajevi (na primjer, kada smo zakonski obvezni čuvati vaše osobne podatke) u kojima možda nećemo moći izbrisati vaše osobne podatke.
 • Imate pravo na prenosivost podataka. To znači da možete tražiti od nas da prenesemo podatke o vama (koje ste nam izravno dali) drugoj organizaciji ili da vam ih damo. Imajte na umu da se ovo pravo primjenjuje samo u određenim okolnostima (na primjer, ako vaše osobne podatke obrađujemo automatiziranim sredstvima i na temelju vašeg pristanka).
 • Imate pravo ograničiti našu obradu vaših osobnih podataka. To znači da u određenim okolnostima možete zatražiti da ograničimo način na koji koristimo vaše osobne podatke.
 • Imate pravo prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka. To znači da se u određenim okolnostima možete usprotiviti obradi vaših osobnih podataka koju provodimo.


Imajte na umu da mogu postojati situacije u kojima imamo pravo uskratiti ili ograničiti vaša prava na privatnost, na primjer, kada je potrebno uspostaviti, ostvariti ili obraniti Philips od pravnih zahtjeva ili kada je vaš zahtjev očito neutemeljen ili pretjeran, posebno zbog njegovog repetitivnog karaktera.
U Philipsu vam želimo dati kontrolu nad vašim osobnim podacima. Stoga, ovisno o aktivnosti, možete sami kontrolirati svoje osobne podatke i ostvarivati svoja prava na privatnost i izbore, na primjer prijavom na svoj Philips račun i ažuriranjem, izmjenom ili brisanjem vaših osobnih podataka ili otkazivanjem pretplate na naše promotivne komunikacije putem gumba za odjavu (veza) koji se nalazi na dnu naše promotivne komunikacije.


U svim ostalim slučajevima, kako biste ostvarili svoja prava na privatnost, podnijeli pritužbu zbog povrede privatnosti ili kontaktirali našeg službenika za zaštitu podataka, možete nas kontaktirati putem našeg obrasca za kontakt u vezi s privatnošću.


Potrudit ćemo se da vaš zahtjev odgovorimo na vrijeme i besplatno. U određenim slučajevima možemo od vas tražiti da potvrdite svoj identitet prije nego što postupimo po vašem zahtjevu.Naravno, ako niste zadovoljni načinom na koji smo riješili vaš zahtjev, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu nadležnom za vašu državu ili regiju.

Više tekstaManje teksta

S kim dijelimo vaše osobne podatke


Osim ako nije drugačije navedeno u ovoj obavijesti, ovo su kategorije trećih strana s kojima možemo podijeliti vaše osobne podatke:

 • Naše tvrtke povezane s Philipsom. Zbog naše globalne prirode, vaši osobni podaci mogu se otkriti drugim tvrtkama povezanim s Philipsom. Naravno, pobrinut ćemo se da pristup vašim osobnim podacima bude omogućen na temelju potrebe za informacijama (načelo nužnog poznavanja). Osim toga, imajte na umu da su naše tvrtke povezane s Philipsom obvezne postupati s vašim osobnim podacima u skladu s našim pravilima o privatnosti tvrtke Philips. Time se osigurava da će vaše osobne podatke obraditi Philips prema istim standardima zaštite podataka.
 • Naši pružatelji usluga. Možemo surađivati s pružateljima usluga trećih strana (npr. pružateljima IT usluga, pružateljima usluga za korisnike) i tražiti od njih da u naše ime izvedu određene postupke obrade, kao što je pohrana osobnih podataka. Kada to učinimo, osiguravamo da su ovi pružatelji usluga ugovorno obvezni ne koristiti vaše osobne podatke u druge svrhe osim onih koje smo zatražili ili propisane zakonom.
 • Naši poslovni partneri: ponekad se možemo udružiti s našim poslovnim partnerima kako bismo vam pružili usluge i u tom kontekstu možemo podijeliti vaše osobne podatke s njima. Na primjer, ako kupite proizvod u našoj e-trgovini, vaše podatke dijelimo s pružateljima usluga plaćanja radi obrade plaćanja.
 • Treće strane u vezi s korporativnim transakcijama: ponekad možemo biti uključeni u spajanje, stjecanje, stečaj, zajednički pothvat, reorganizaciju, prodaju imovine ili drugo raspolaganje svim ili bilo kojim dijelom našeg poslovanja, imovine ili dionica. U tim slučajevima možemo podijeliti vaše osobne podatke s trećom stranom uključenom u tu korporativnu transakciju.
 • Drugi: iz pravnih razloga, također možemo podijeliti vaše osobne podatke s drugima (kao što su javna i državna tijela, stručni savjetnici) ako utvrdimo da je pristup, korištenje, čuvanje ili otkrivanje vaših osobnih podataka potrebno za: 1) poštivanje primjenjivih zakona i propisa ili izvršnih vladinih zahtjeva; 2) istraživanje, sprječavanje ili poduzimanje radnji u vezi sa sumnjivim ili utvrđenim nezakonitim radnjama ili pružanje pomoći državnim tijelima za provedbu zakona; 3) provedbu naših pravila i uvjeta s vama; 4) istraživanje i obranu od bilo kakvih tvrdnji ili navoda; 5) zaštitu sigurnosti ili integriteta naših usluga; 6) ostvarivanje ili zaštitu prava i sigurnosti Philipsa, naših Philipsovih kupaca, osoblja ili drugih.
Više tekstaManje teksta

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke


Osobne podatke brišemo kada više nisu potrebni za svrhe opisane u ovoj obavijesti o privatnosti.

U svakom slučaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovoj obavijesti o privatnosti, kriteriji koje koristimo za odlučivanje o našim razdobljima pohrane uključuju: (i) trebamo li vaše osobne podatke da bismo zaštitili naš legitimni interes, da bismo izvršili ugovor kojem podliježete ili odgovorili na vaša pitanja ili vam pružili potrebnu uslugu ili podršku; (ii) postoji li zakonska obveza kojoj podliježemo; ili (iii) je li pohrana preporučljiva radi našeg pravnog položaja (kao što je u odnosu na primjenjive rokove zastare, sudske sporove ili regulatorne istrage).

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.