Contacts

Kontakt – Philips u Hrvatskoj

Philips d.o.o.

 

Horvatova 82
10010 Zagreb
Hrvatska

Služba za potrošače, informacije i podrška – Philips program

 

Telefon: +385 1 777 66 02
Radno vrijeme: pon - pet 09:00 – 17:00 h

Da biste kontaktirali Philips Lighting molimo Vas da koristite sljedeći obrazac

Singuli d.o.o.  

Primorska 3
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 01 37 72 644
Fax: 01 37 72 566
Email: singuli@singuli.hr

www.singuli.hr

CMP, Savica Šanci 145
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 01 24 04 451
Fax: 01 24 04 451
Email: singuli@singuli.hr

www.singuli.hr

Josipa Strganca 12
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 01 37 79 029
Email: spansko@singuli.hr

www.singuli.hr

Ježić color servis  

 

Petra Zrinskog 13

43 000 Bjelovar

Hrvatska

Telefon: 043 243 500

Fax: 043/243-500

Email: color-servis@bj.htnet.hr

Elmin  

 

R. Boškovića 20

48 350 Đurđevac

Hrvatska

Telefon: 048 813 365

Fax: 048 813 365

elmin@optinet.hr

ALTA

 

Vukovarska 3c

23 000 Zadar

Hrvatska

Telefon: 023 327 666

Fax: 023 326 413

alta@zd.t-com.hr

Sorić Elektronika  

 

A.Starčevića 35

44 000 Sisak

Hrvatska

Telefon: 044 549 117

Fax: 044 549 064

Email: 44ele@sk.t-com.hr

Merc & Dujmović  

 

Alojzija Stepinca 6

21 000 Split

Hrvatska

Telefon: 021 537 780

mercdujmovic@st.t-com.hr

Elektro OBRT MARKOVIĆ

 

K.Filića 9

42 000 Varaždin

Hrvatska

Telefon: 042 210 588

Fax: 042 210 588

Email: ivan.markovic1@vz.t-com.hr

ANDABAKA  d.o.o.  

 

Kopilica 21a

21000 Split

Hrvatska

Telefon: 021 481 403

Email: servis@andabaka.hr

RADAN ELEKTRONIK CENTAR

 

Obala pape Ivana Pavla II 17

20000 Dubrovnik

Hrvatska

Telefon: 020 321 500

Email: radanelektronik centar@gmail.com

Služba za potrošače, informacije i podrška – Televizori Philips

 

Telefon: +385 1 777 66 01