Philips podrška

Jamstvena pravila za Osobnu njegu

Uređaji za mušku njegu ・ Uređaji za žensku njegu・ Uređaji za oralno zdravlje・ Uređaji za njegu roditelja i djeteta

Philips d.o.o., Horvatova 82, 10010 Zagreb, Hrvatska jamči za svoje proizvode određeno vremensko razdoblje nakon datuma kupnje. Nedostaci uzrokovani neispravnim materijalima i izradom bit će popravljeni ili zamijenjeni o trošku tvrtke Philips, sve dok se dostavi valjani dokaz o kupnji unutar razdoblja koje ispunjava uvjete. Oštećenja uzrokovana korištenjem neovlaštenih zamjenskih dijelova poništavaju ovo jamstvo. Philips jamstvo primjenjuje se samo ako se s proizvodom rukuje ispravno i primjereno namijeni uređaja i u skladu s uputama.

Trajanje jamstva

Sljedeća tablica prikazuje Philipsov jamstveni rok za različite kategorije osobne njege:

 

Osobna njega

Za muškarce

24 mjeseca

Za žene

24 mjeseca

Sonicare četkice i oralni tuševi

24 mjeseca

Zamjenske glave za Sonicare četkice i aparate za brijanje 

Bez jamstva

Pribor za osobnu njegu

Bez jamstva

 

Produljeno jamstvo je dodatak vašim zakonskim jamstvenim pravima. Vaša zakonska prava iz jamstva nisu ograničena ovim jamstvom tvrtke Philips.


Philips promocija produljenog jamstva omogućuje dodatno jamstvo za odabrane proizvode.


• Da biste se kvalificirali za produljeno jamstvo tvrtke Philips, registrirajte svoj proizvod na svom MyPhilips računu u roku od 90 dana nakon kupnje.

• Nakon registracije, primit ćete e-poruku s potvrdom s detaljima vašeg produljenog jamstva.

• Čuvajte svoj račun i e-poruku s potvrdom na sigurnom 

Uvjeti jamstva

Jamstvo počinje od dana kupnje navedenog na dokumentu koji dokazuje kupnju (račun i sl.) i istječe na kraju razdoblja navedenog u nastavku.

 

Detaljni uvjeti jamstva su navedeni na jamstvenom listu, koji vrijedi uz dokaz kupnje. 

 

Ako se dogodi bilo koji kvar zbog neispravnosti materijala i/ili izrade unutar jamstvenog roka, Philips će napraviti besplatan servis. Gdje Philips smatra da popravak nije moguć ili se smatra neekonomičnim, proizvod će se zamijeniti na trošak Philipsa i jamstvo se produljuje odnosno ponovo počinje teći sukladno zakonskim odredbama. 

 

Philips jamstvo primjenjuje se samo ako se s proizvodom rukuje ispravno i primjereno namijeni uređaja i u skladu s uputama. 

 

Produljeno jamstvo:

 

Neki Philipsovi proizvodi za osobnu njegu ispunjavaju uvjete za produljeno jamstvo. Uz jamstveno razdoblje navedeno na dnu ove stranice, možda imate pravo na besplatno produljeno jamstvo ako svoj proizvod registrirate na svom My Philips računu unutar 90 dana od kupnje. Prijavite se na svoj račun My Philips i slijedite upute za registraciju proizvoda u roku od 90 dana od datuma kupnje kako biste saznali ispunjava li vaš proizvod uvjete.

Što jamstvo ne uključuje?

Jamstvo ne pokriva gubitke uslijed prirodne naravi, što uključuje ali se ne ograničava na gubitak podataka ili gubitak poslovanja. Jamstvo tvrtke Philips se ne primjenjuje ukoliko:
 
• je dokaz o kupnji izmijenjen na bilo koji način ili je nečitljiv• je model i/ili serijski broj na proizvodu izmijenjen, uklonjen ili nečitljiv
• je popravak i preinaka proizvoda provedena od strane neovlaštenih servisa ili osoba
• je proizvod korišten za komercijalne svrhe
• je kvar uzrokovan nasilnim korištenjem proizvoda u uvjetima koji nisu u skladu s preporučenim karakteristikama i namjenom proizvoda.
• je kvar uzrokovan perifernom opremom i uređajima, dodatnom opremom ili priborom, osim onih koje preporučuje Philips
• je uređaj oštećen - uključujući, ali ne ograničavajući se na štete od životinja, munje, neadekvatni napon, vodu ili požar, elementarnu nepogodu ili prometnu nesreću.
• je proizvod neispravan zbog trošenja dijelova, koji se mogu smatrati potrošnim dijelovima po svojoj prirodi
• proizvod ne radi ispravno, jer nije bio izvorno dizajniran, proizveden, odobren i / ili ovlašten za zemlju u kojoj koristite proizvod, koji bi mogli doći u slučajevima gdje je proizvod  kupljen u nekoj drugoj zemlji koja nije predviđena za njegovo korištenje
• proizvod ne radi ispravno zbog problema s pristupom i / ili povezivanjem s pružateljima usluga, kao što su prekidi u pristupnim mrežama (npr. TV kabel, satelitska ili Internet), kvarova na pretplatničkoj liniji, lokalnoj mreži i njzinom kvaru (kabliranja, datotečni poslužitelj, korisnička linija) i greške u prijenosnoj mreži (smetnje, greške ili loše kvalitete mreže)

Servis i popravak

Potreban vam je popravak uređaja osobne njege?

Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.