Hrvatska

Uvjeti upotrebe

Uvjeti upotrebe
 

 1. Prihvaćanje uvjeta upotrebe
 2. Izmjena uvjeta
 3. Politika zaštite privatnosti
 4. Odbijanje odgovornosti
 5. Registracija
 6. Suradnik
 7. Ograničenje odgovornosti
 8. Sadržaj / softver treće strane
 9. Autorsko pravo i zaštitni znaci
 10. Vlasnička prava na Internetskoj stranici
 11. Tužbe zbog povrede autorskih prava u SAD-u
 12. Obeštećenje i oslobađanje od obveze
 13. Ukidanje stranice
 14. Philipsovi proizvodi
 15. Anticipatorna izjava u skladu sa Zakonom o reformi parničnih postupaka u vezi s privatnim sigurnosnim papirima iz 1995. (engl. Safe Harbor' Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995)
 16. Rješavanje sporova
 17. Odvojivost
 18. Neodricanje od prava
 19. Naslovi.

Uvjeti upotrebe

 

Ovu Internetsku stranicu („Internetska stranica”) omogućuje društvo Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC, Amsterdam, Nizozemska („Philips”).

 

Sljedeći Uvjeti upotrebe upravljaju vašim pristupom ovoj Internetskoj stranici i upotrebom ove Internetske stranice. Nadalje, specifični uvjeti i odredbe mogu se primjenjivati na specifičan sadržaj, podatke, materijale ili informacije sadržane na ovoj Internetskoj stranici ili dostupne putem ove Internetske stranice („Sadržaj”) kao i na specifičan sadržaj, podatke, materijale ili informacije koje možete učitati, predati i/ili objaviti na Internetskoj stranici („Korisnički sadržaj”)  te na transakcije zaključene putem ove Internetske stranice. Takvi specifični uvjeti mogu biti dodatak ovim Uvjetima upotrebe ili mogu zamijeniti ove Uvjete upotrebe, ali samo u izričito navedenoj mjeri.

1. Prihvaćanje uvjeta upotrebe

 

Pristupanjem ovoj Internetskoj stranici ili njezinom upotrebom prihvaćate da ste pravno obvezani ovim Uvjetima upotrebe kao i svim uvjetima i odredbama koje su u njima sadržane ili na koje se u Uvjetima upućuje te svim dodatnim uvjetima i odredbama navedenima na ovoj Internetskoj stranici. Ako NE PRIHVATITE sve navedene uvjete, NEĆETE MOĆI pristupati ovoj Internetskoj stranici ili je upotrebljavati.

2. Izmjena uvjeta

 

Philips može izmijeniti ove Uvjete upotrebe u bilo kojem trenutku. Takvi izmijenjeni Uvjeti upotrebe stupaju na snagu po objavi. Nastavite li pristupati ovoj Internetskoj stranici ili je upotrebljavati nakon objave u pitanju, smatrat će se da ste suglasni s takvim izmjenama. Savjetujemo da redovito pregledavate sve primjenjive uvjete i odredbe. Druge Philipsove internetske stranice mogu imati vlastite uvjete upotrebe koji se primjenjuju na te internetske stranice.

 

Philips zadržava pravo ukidanja, izmjene ili ažuriranja Internetske stranice ili njezina sadržaja u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti. Philips zadržava pravo da po vlastitu nahođenju i iz bilo kojeg razloga bilo kojoj osobi u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ograniči, odbije ili ukine pristup Internetskoj stranici ili bilo kojem njezinu dijelu, što trenutačno stupa na snagu.

3. Politika zaštite privatnosti

 

Osobne informacije dane ili prikupljene putem ove Internetske stranice ili u vezi s njom upotrebljavaju se samo u skladu s Philipsovom Politikom zaštite privatnosti te ovi Uvjeti upotrebe podliježu Politici zaštite privatnosti objavljenoj na ovoj Internetskoj stranici.

4. Odbijanje odgovornosti

 

SVE INFORMACIJE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, TEKSTOVE, SLIKE, GRAFIKONE, POVEZNICE I OSTALI MATERIJAL) NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI PRUŽAJU SE U STANJU U KAKVU JESU („AS IS”) I U KAKVU SU DOSTUPNE („AS AVAILABLE”). PHILIPS I NJEGOVE PODRUŽNICE, POVEZANA DRUŠTVA, PARTNERI, DAVATELJI LICENCIJE, KORISNICI LICENCIJE BRENDA I DOBAVLJAČI OVIME IZRIČITO ODBIJAJU ODGOVORNOST, U ZAKONSKI DOPUŠTENOJ MJERI, ZA SVE IZJAVE ILI JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITA ILI IMPLICIRANA, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA , IZJAVE O TRŽIŠNOM POTENCIJALU, PRIMJERENOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NEPOVREDI PRAVA ILI IZJAVE ILI JAMSTVA U VEZI S RADOM OVE INTERNETSKE STRANICE, SADRŽAJEM ILI KORISNIČKIM SADRŽAJEM. Ni Philips ni njegove podružnice, povezana društva, partneri, davatelji licencije, korisnici licencije brenda i dobavljači ne jamče i ne daju nikakve izjave o tome da (i) će Internetska stranica zadovoljiti vaše zahtjeve, (ii) će Internetska stranica raditi bez prekida, pravodobno, na siguran način ili bez greške, ili (iii) da će rezultati dobiveni upotrebom ove Internetske stranice (uključujući sve informacije i materijale na ovoj Internetskoj stranici) biti točni, potpuni, ispravni, pouzdani ili da će na drugi način zadovoljiti vaše zahtjeve.

 

Ovo je javna Internetska stranica. Ne očekujte povjerljivost u pogledu bilo kakva Korisničkog sadržaja koji predate na ovu Internetsku stranicu. Nemojte predavati povjerljive informacije.

 

Philips i njegove podružnice, povezana društva, partneri, davatelji licencije, korisnici licencije brenda i dobavljači nisu odgovorni za prekide ili propuste na internetu, u mreži ili u vezi s uslugama hostinga te ne jamče da na ovoj Internetskoj stranici, u uslugama koje ovu Internetsku stranicu čine dostupnom ili u elektroničkoj komunikaciji koju šalje Philips nema virusa ili drugih štetnih elemenata.

 

Sve materijale koje ste preuzeli ili na drugi način dobili s ove Internetske stranice preuzeli ste na vlastitu odgovornost i rizik. Isključivo ste odgovorni za svaku štetu na svojem računalnom sustavu ili za gubitak podataka koji je rezultat preuzimanja bilo kakva takva materijala.

5. Registracija

 

Možda ćete se morati registrirati kao suradnik kako biste mogli pristupiti određenim dijelovima Internetske stranice ili se koristiti određenim funkcijama ili značajkama Internetske stranice. Registracija je besplatna.

Kada se registrirate, morate odabrati jedinstveno korisničko ime i lozinku te morate navesti jedinstvenu i valjanu adresu e-pošte kojom se trenutačno koristite i koja se može provjeriti. Nisu dozvoljena dupla korisnička imena ni adrese e-pošte. Stoga ćemo vas, ako unesete ime ili adresu koji su već u upotrebi, zamoliti da odaberete drugo ime ili adresu. Poslat ćemo vam poruku e-pošte s potvrdom i informacijama s kojima ste se registrirali. U slučaju da ti podaci iz bilo kojeg razloga ne budu dostavljeni, vaš će pristup područjima, funkcijama ili značajkama koje zahtijevaju takvu registraciju kao i upotreba tih područja, funkcija ili značajku biti onemogućeni ili prekinuti. Odmah ažurirajte svoju registraciju kako bi ona bila točna i valjana. Čuvanje povjerljivosti lozinke isključivo je vaša odgovornost. Zadržavamo pravo promijeniti vaše korisničko ime ili obrisati sadržaj koji ste predali na Internetskoj stranici kao i odbiti ili otkazati vašu registraciju ako odaberete korisničko ime koje je, prema našem vlastitom nahođenju, opsceno, nepristojno, uvredljivo ili na drugi način neprimjereno. Također ste isključivo odgovorni za ograničavanje pristupa svojem računalu ili svojim računalima. Prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se dogode pod vašim računom, korisničkim imenom i/ili lozinkom, a koje su rezultat vašeg ponašanja, nedjelovanja ili nemara. Ako otkrijete bilo kakvo sumnjivo ili neovlašteno ponašanje u vezi sa svojim računom, korisničkim imenom i/ili lozinkom, pristajete odmah nam se obratiti na porukom e-pošte na adresu www.philips.hr/a-w/vlasnik-stranice. Po vlastitu nahođenju možemo zabraniti registraciju s bilo kojeg određenog servisa e-pošte ili ISP-a.

6. Suradnik

 

Predajom bilo kakva Korisničkog sadržaja na ovu Internetsku stranicu potvrđujete da će materijal biti primjeren, konstruktivan i relevantan te da neće sadržavati nikakve stavke koje mogu biti nezakonite ili na drugi način neprimjerene za objavu, uključujući, ali bez ograničenja, stavke koje (1) mogu biti klevetničke ili štetne za drugu osobu ili subjekt, (2) mogu naštetiti bilo kojoj osobi ili imovini, ili na drugi način oklevetati ili uznemiravati osobu ili organizaciju, (3) mogu povrijediti bilo koje zakonsko pravo bilo koje osobe (uključujući pravo na privatnost ili javnost), (4) su pornografske, opscene, profane, vulgarne, nepristojne ili prijeteće, (5) su za osudu zbog kulturnih, etničkih ili drugih razloga, ili (6) predlažu ili potiču bilo kakvu nelegalnu aktivnost.

 

Uložit ćete razumne napore kako biste prije predaje skenirali sav materijal te uklonili sve viruse i druge značajke kojima je materijal zaražen ili koje ga mogu oštetiti. Na Internetskoj stranici također nećete predavati poruke koje je potrebno prosljeđivati dalje, piramidalne sheme, ankete ni zahtjeve. Također nećete krivotvoriti zaglavlja ili manipulirati identificirajućim ili drugim podacima kako biste sakrili podrijetlo bilo kakva sadržaja ili Korisničkog sadržaja koji se objavljuje na našoj Internetskoj stranici ili kako biste manipulirali svojom prisutnosti na Internetskoj stranici. Nećete ometati ili onemogućivati naše stranice, poslužitelje ili mreže niti poduzimati radnje koje našu infrastrukturu opterećuju nerazumno ili nesrazmjerno velikim učitavanjem.

 

Potvrđujete, izjavljujete i jamčite da Korisnički sadržaj koji ste predali na našoj Internetskoj stranici ne krši nijedno vlasničko pravo druge osobe, kao što je, ali bez ograničenja, autorsko pravo trgovački naziv ili patent ili bilo koja obveza povjerljivosti.

 

Prihvaćate i suglasni ste s time da se bilo kojom vašom idejom, poslanim materijalom ili raspravom ili bilo kojim drugim Korisničkim materijalom koji ostavite na Internetskoj stranici, a koji ne podliježe zaštiti prava intelektualnog vlasništva, može koristiti drugi suradnik bez naknade ili pripisivanja.

 

Ovime Philipsu, njegovim podružnicama, povezanim društvima, korisnicima licencije brenda i ostalim partnerima dodjeljujete neopozivu, neekskluzivnu licenciju bez naknade koja važi diljem svijeta, može se podlicencirati i prenositi. Licencija služi za upotrebu, reprodukciju, pripremu izvedenih radova, distribuciju, javno izvođenje, javno prikazivanje prenošenje i objavu Korisničkog sadržaja koji ste vi objavili na ovoj Internetskoj stranici ili bilo kojoj drugoj Philipsovoj internetskoj stranici ili na drugim Philipsovim marketinškim materijalima ili materijalima za odnose s javnošću u bilo kojem mediju.

 

Isključivo ste odgovorni za vlastiti Korisnički sadržaj i posljedice njegove predaje i/ili objave. Philips može, iako nije obvezan, pregledati i pratiti Korisnički sadržaj prije i/ili nakon njegova slanja. Međutim, razumijete da ne možemo pratiti ili pregledati sav Korisnički sadržaj. Bez ograničenja, Philips, njegove podružnice, povezana društva, partneri, davatelji licencije, korisnici licencije brenda i dobavljači neće se i ne mogu se smatrati odgovornima za točnost, potpunost, kvalitetu ili valjanost Korisničkog sadržaja koje na mrežnoj stranici objave treće strane.

 

Philips ne podržava nikakav Korisnički sadržaj kao ni bilo kakvo mišljenje, preporuku ili savjet izrečen u takvu sadržaju te Philips izričito odbacuje svaku odgovornost u vezi s Korisničkim sadržajem.

 

Philips ima isključivo pravo i mogućnost uređivanja i/ili uklanjanja poruka ili bilo kojeg drugog Korisničkog sadržaja koji je nepoželjan, neprimjeren ili koji na drugi način krši ove Uvjete upotrebe iz bilo kojeg razloga i u bilo kojem trenutku te bez obavijesti ili pristanka i po vlastitu nahođenju. Pozivamo sve korisnike koji smatraju da je objavljeni Korisnički sadržaj nepoželjan ili neprimjeren da se odmah obrate Philipsu porukom e-pošte na adresu . Nakon što dobijemo takvu obavijest, uložit ćemo razumne napore kako bismo reagirali na način koji smatramo potrebnim u razumnom vremenskom razdoblju. Budući da je to ručni postupak, obavještavamo vas da možda nećemo odmah moći ukloniti ili urediti sporni Korisnički sadržaj.

7. Ograničenje odgovornosti

 

PHILIPS TE NJEGOVE PODRUŽNICE, POVEZANA DRUŠTVA, PARTNERI, DAVATELJI LICENCIJE, NOSITELJI LICENCIJE BRENDA ILI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVU NEIZRAVNU, POSLJEDIČNU, KAZNENU, POSEBNU ILI SLUČAJNU ILI KAKVU DRUGU ŠTETU KOJA JE REZULTAT PRISTUPA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI, NJEZINU SADRŽAJU ILI KORISNIČKOM SADRŽAJU TE KORIŠTENJA NAVEDENOGA ILI NEMOGUĆNOSTI PRISTUPA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI, NJEZINU SADRŽAJU ILI KORISNIČKOM SADRŽAJU TE KORIŠTENJA NAVEDENOGA, KOJA NASTAJE U VEZI S NAVEDENIM ILI JE S TIME POVEZANA. PHILIPS TE NJEGOVE PODRUŽNICE, POVEZANA DRUŠTVA, PARTNERI, DAVATELJI LICENCIJE, NOSITELJI LICENCIJE BRENDA ILI DOBAVLJAČI NISU ODGOVORNI ČAK I U SLUČAJU KAD JE PHILIPS OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA, OSIM U MJERI U KOJOJ SU TE ŠTETE REZULTAT PREVARE ILI LAŽNOG PREDSTAVLJANJA S NAMJEROM PRIJEVARE ZA KOJE JE ODGOVORAN PHILIPS.

 

Ako živite u zemlji ili državi u kojoj nisu dozvoljene prethodno navedene iznimke ili ograničenja odgovornosti ili bilo koje odbijanje odgovornosti navedeno u 4. odjeljku, takve iznimke ili ograničenja neće se odnositi na vas, osim u mjeri u kojoj takve iznimke ili ograničenja nisu dopušteni. U takvu se slučaju navedene iznimke ili ograničenja ograničavanju na najveću mjeru koju dopušta nadležno pravo.

8. Sadržaj / Softver treće strane

 

Philips ni na koji način nije odgovoran za sadržaj bilo koje stranice u vlasništvu treće strane koja hiperpoveznicom može biti povezana s Internetskom stranicom, neovisno o tome omogućuje li takvu poveznicu Internetska stranica ili treća strana u skladu s Uvjetima upotrebe. Bilo koja poveznica s naše Internetske stranice na drugu stranicu ne predstavlja podršku takvoj drugoj stranici. Također ne dajemo svoj sud ili jamstvo u pogledu točnosti, pravodobnosti ili primjerenosti sadržaja bilo koje stranice na koju može voditi poveznica na Internetskoj stranici te ne preuzimamo odgovornost za navedeno.

 

Bilo koji softver koji bude dostupan za preuzimanje s ove Internetske stranice ili putem nje licenciran je u skladu s uvjetima važećeg licencnog ugovora. Osim kako je navedeno u važećem licencnom ugovoru, softver je dostupan samo za upotrebu krajnjim korisnicima te se izričito zabranjuje daljnje kopiranje, reprodukcija ili redistribucija softvera. JAMSTVA U VEZI S TAKVIM SOFTVEROM, AKO POSTOJE, PRIMJENJUJU SE SAMO KAKO JE IZRIČITO UTVRĐENO U VAŽEĆEM LICENCNOM UGOVORU. PHILIPS OVIME IZRIČITO ODBIJA DAVANJE SVIH DALJNJIH IZJAVA I JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA O TRŽIŠNOM POTENCIJALU, PRIMJERENOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI O NEPOVREDI PRAVA U POGLEDU SOFTVERA.

9. Autorsko pravo i zaštitni znaci

 

Autorsko pravo i sva ostala vlasnička prava sadržana  u sadržaju koji pružaju Philips, njegove podružnice, povezana društva, korisnici licencije brenda i/ili ostali partneri, softver za upravljanje Internetskom stranicom i objavljivanje na njoj, kompilacija podataka na Internetskoj stranici te redoslijed, slijed i raspored ove pripadaju društvu Koninklijke Philips N.V. i/ili korisnicima licencije njegova brenda, ostalim partnerima ili davateljima licencije. Zadržana su sva prava na sadržaj koja nisu izričito zajamčena u ovim Uvjetima. PHILIPS je registrirani zaštitni znak društva Koninklijke Philips N.V.

 

PHILIPS i svi ostali registrirani zaštitni znaci društva Koninklijke Philips N.V. te njegovih povezanih društava čine važnu imovinu društva. Važno je te zaštitne znakove upotrebljavati na primjeren način, stoga pri upućivanju na proizvode i usluge našeg društva trebate slijediti Philipsove upute. Više informacija o tome možete pronaći ovdje.

 

Upotreba i registracija naziva PHILIPS ekskluzivno su zadržane za naše društvo. Ne možete registrirati ili upotrebljavati naziv društva, zakonski propisan naziv, trgovački naziv, naziv domene ili drugi naziv, naznaku ili opis čiji je dio Philipsov naziv ili bilo kakav njemu sličan naziv ili bilo koji naziv koji se sastoji od dijela Philipsova naziva. Naziv također ne smije uključivati ostale registrirane zaštitne znakove društva Koninklijke Philips N.V.

10. Vlasnička prava na Internetskoj stranici

 

Ova je Internetska stranica po svojoj prirodi javna te će se za sve na nju poslane informacije smatrati da nisu povjerljive. Prihvaćate da će svako slanje bilo kojeg izuma sadržanog u bilo kojem Korisničkom sadržaju koji objavite smatrati „objavom” tog izuma u skladu s važećim zakonima o patentima.

 

Prihvaćate da svaki Korisnički sadržaj koji je predan na Internetskoj stranici i/ili se o njemu raspravlja na Internetskoj stranici može podlijegati patentima, autorskim pravima, trgovačkim znakovima i ostalim pravima intelektualnog vlasništva društva Philips, njegovih podružnica, povezanih društava, korisnika licencije brenda, ostalih partnera ili trećih strana. Razmišljate li o iskorištavanju bilo koje ideje, prijedloga, savjeta ili rješenja ili drugog Korisničkog sadržaja postavljenog na Internetskoj stranici, odgovorni ste za primjereno rješavanje pitanja intelektualnog vlasništva prije bilo kakve eksploatacije.

11. Tužbe protiv povrede autorskih prava u SAD-u

 

Ako znate ili sumnjate da su bilo koji materijali s ove Internetske stranice (uključujući, ali bez ograničenja, materijale objavljene na forumu) upotrijebljeni ili kopirani na način koji predstavlja povredu autorskih prava, o tome obavijestite za to imenovanog Philipsova službenika navedenog u nastavku. U skladu sa Zakonom Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću, glava 17 USC-a, članak 512(c)(3), vaša obavijest mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve:

 • Fizički ili elektronički potpis nositelja autorskih prava ili osobe ovlaštene da djeluje uime nositelja ekskluzivnog prava koje se navodno krši;
 • Utvrđivanje rada zaštićenog autorskim pravom za koji se tvrdi da je povrijeđeno ili, ako se u jednoj obavijesti obuhvati više radova zaštićenih autorskim pravom, reprezentativan popis takvih radova na toj stranici;
 • Utvrđivanje materijala za koji se tvrdi da krši prava ili da je subjektom aktivnosti povrede prava te koje treba ukloniti ili pristup kojima treba onemogućiti kao i razumno dovoljnu količinu informacija koja nam omogućuje lociranje materijala;
 • Razumno dovoljnu količinu informacija koja nam omogućuje da vam se obratimo, primjerice adresu, telefonski broj i, ako je dostupna, adresu elektroničke pošte na koju vam se možemo javiti;
 • Vaša izjava o tome da u dobroj vjeri smatrate da nositelj autorskog prava, njegov agent ili pravo nisu dopustili upotrebu materijala na način zbog kojeg ulažete prigovor;
 • Izjava da su informacije u obavijesti točne te, pod kaznom za krivokletstvo, da ste nositelj autorskog prava ili da ste ovlašteni djelovati uime nositelja ekskluzivnog prava koje se navodno krši.

 

Imenovanom službeniku za slanje obavijesti s pritužbom na povredu autorskih prava možete se obratiti na sljedeće načine:


Poštom: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amstelplein 2
Breitner Center
PO Box 77900
Amsterdam
Nizozemska

 

Faksom: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amsterdam
Nizozemska
+ 31 20 5977230


Navedene informacije daju se isključivo za slanje obavijesti društvu Philips o tome da su možda povrijeđena vaša autorska prava na materijalu. Ovim se putem neće odgovarati na ostale upite, primjerice na pitanja u vezi s proizvodima i na zahtjeve uli zabrinutosti u pogledu neprimjerenih objava i/ili sadržaja.

12. Obeštećenje i oslobađanje od obveze

 

Pristajete na to da ćete obeštetiti Philips, njegove podružnice, povezana društva, korisnike licencije brenda, ostale partnere i dobavljače te sve njihove službenike, direktore, zaposlenike, dioničare, pravne zastupnike, agente, sljednike i nasljednike te ih osloboditi od odgovornosti za bilo kakve naknade šteta, dugovanja, troškove i izdatke (uključujući razumne odvjetničke i naknade i naknade stručnjaka te troškove parnice) koji su rezultat objave, sadržaja ili prijenosa bilo koje poruke, podataka, materijala ili bilo kojeg drugog Korisničkog sadržaja koji objavite na Internetskoj stranici ili su rezultat bilo kakve povrede ovih Uvjeta upotrebe za koju ste vi odgovorni. U slučaju podnošenja bilo kakve pritužbe ili pokretanja sudskih postupaka koji su rezultat bilo koje poruke ili bilo kojeg drugog Korisničkog sadržaja koji ste objavili, Philips zadržava pravo otkriti vaš identitet kao i sve ostale informacije koje ima o vama.


Ako se sporite s jednim korisnikom ili više njih, oslobađate Philips, njegove podružnice, povezana društva, partnere i dobavljače te sve njihove službenike, direktore, zaposlenike, dioničare, pravne zastupnike, agente, sljednike i nasljednike od potraživanja, zahtjeva i odšteta (stvarnih i posljedičnih) bilo koje vrste i prirode, znanih i neznanih, a koji su rezultat takvih sporova ili su na bilo koji način povezani s njima.

13. Ukidanje stranice

 

Imamo isključivo pravo ukidanja Internetske stranice ili bilo kojeg njezina dijela zbog bilo kojeg razloga i u bilo kojem trenutku, bez slanja obavijesti ili traženja pristanka. Nismo dužni pohraniti ili izbrisati bilo koji sadržaj i/ili Korisnički sadržaj objavljen na Internetskoj stranici te nismo odgovorni za nepohranjivanje ili nebrisanje navedenoga.

14. Philipsovi proizvodi

 

Internetska stranica može sadržavati upućivanja na određene Philipsove proizvode i usluge koji možda nisu (odmah) dostupni u određenoj zemlji. Svako takvo upućivanje ne implicira ili ne jamči da će bilo koji od proizvoda i usluga u pitanju u bilo kojem trenutku biti dostupni u bilo kojoj određenoj zemlji. Dodatne informacije potražite kod svojeg lokalnog poslovnog suradnika za Philips.

15. Anticipatorna izjava u skladu sa Zakonom o reformi parničnih postupaka u vezi s privatnim sigurnosnim papirima iz 1995. (engl. Safe Harbor' Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995)

 


Informacije na ovoj Internetskoj stranici mogu sadržavati određene anticipatorne izjave u pogledu financijskog stanja, rezultata djelovanja i poslovanja društva Philips te pojedinih planova i ciljeva društva Philips u pogledu navedenih stavaka. Upozoravamo čitatelje na to da nijedna anticipatorna izjava nije jamstvo budućeg djelovanja te da se stvarni rezultati mogu znatno razlikovati od rezultata sadržanih u anticipatornim izjavama. Primjeri anticipatornih izjava obuhvaćaju dane izjave o našoj strategiji, procjenama rasta prodaje, budućoj EBITA-i te uštedama, budućim razvojima našeg organskog poslovanja kao i o prednostima budućih akvizicija te o našem kapitalnom položaju. Po svojoj prirodi, anticipatorne izjave uključuju rizik i nesigurnost jer se odnose na buduće događaje i okolnosti te postoje brojni čimbenici zbog kojih se stvarni rezultati i napretci mogu znatno razlikovati onih iskazanih ili impliciranih u anticipatornim izjavama. Anticipatorne izjave, među ostalim, ovise o nacionalnim i globalnim gospodarskim i poslovnim uvjetima, uspješnoj provedbi naše strategije, našoj sposobnosti da utvrdimo i dovršimo uspješne akvizicije te da te akvizicije uključimo u svoje poslovanje, o preferencijama korisnika kad je riječ o našim postojećim i novim proizvodima, našoj sposobnosti da razvijemo nove proizvode i stavimo ih na tržište, našoj sposobnosti ostvarivanja koristi od ove strategije, o politikama i mjerama vladinih i regulatornih tijela, promjenama u zakonodavstvu i o učinku konkurencije – brojni od navedenih čimbenika izvan su naše kontrole. Posljedično, naši stvarni budući rezultati mogu se znatno razlikovati od planova, ciljeva i očekivanja navedenih u takvim anticipatornim izjavama. Dodatni rizici i čimbenici utvrđuju se u našim dokumentima koje predajemo ili dostavljamo Komisiji za vrijednosnice i burzu Sjedinjenih Američkih Država (engl. U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), uključujući najnovije Godišnje izvješće koje se predaje na obrascu 20-F dostupnom na Internetskoj stranici SEC-a (www.sec.gov). Svaka anticipatorna izjava koju damo ili koja bude dana u naše ime odnosi se samo na razdoblje od datuma kada je sastavljena. Ne obvezujemo se ažurirati anticipatorne izjave kako bi one odražavale promjene u očekivanjima u pogledu navedenoga ili bilo kakve promjene u vezi s događajima, uvjetima ili okolnostima na kojima se te izjave temelje. Stoga bi čitatelj trebao pročitati i ostale informacije koje smo naveli u dokumentima koje smo dostavili SEC-u ili informacije koje bismo mogli navesti u dokumentima koje ćemo tek dostaviti SEC-u.

16. Rješavanje sporova

 

Na ove Uvjete upotrebe primjenjuje se pravo države Nizozemske te se oni i tumače u skladu s pravom te države. Pristajete na neekskluzivnu nadležnost sudova u Amsterdamu, Nizozemska, za sve sporove, tužbe ili pokretanja postupaka koji su rezultat ovih Uvjeta upotrebe ili vaše upotrebe ove Internetske stranice ili se odnose na navedeno ili su s time u vezi. To obuhvaća sve sporove u vezi s postojanjem ili valjanošću ovih Uvjeta upotrebe, pod uvjetom da pristanete sve takve sporove, tužbe ili pokretanja postupaka ekskluzivno podnijeti sudovima u Amsterdamu, Nizozemska.

17. Odvojivost

 

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta upotrebe smatra nevažećom ili neprovedivom, tada će se nevažeća ili neprovediva odredba zamijeniti važećom, provedivom odredbom koja najbolje odgovara namjeri izvorne odredbe, dok će se ostale odredbe provoditi. 

18. Neodricanje od prava

 

Neuspjeh društva Philips u provedbi bilo kojeg dijela ovih Uvjeta upotrebe ne predstavlja odricanje od bilo kojeg Philipsova prava prema ovim Uvjetima upotrebe, neovisno o tome radi li se o prošlom ili budućem djelovanju bilo koje osobe. Ako društvo Philips primi bilo kakva sredstva ili ako se bilo koja osoba osloni na Philipsove radnje, to se također ne smatra odricanjem od bilo kojeg prava ovih Uvjeta upotrebe. Pravni učinak ima samo specifično odricanje u pisanom obliku koje potpiše ovlašteni predstavnik društva Philips. 

19. Naslovi

 

Naslovi članaka u Uvjetima upotrebe umetnuti su samo radi lakšeg snalaženja i ne čine dio Uvjeta upotrebe te ni na koji način ne utječu na značenje ili tumačenje Uvjeta upotrebe.

Hvala što ste se pridružili našoj Internetskoj stranici.

 

Zadnje ažuriranje: siječanj 2014.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.