Jamstvena pravila za Zvuk i slika, Njega vode, Automobilski

TV · Monitori · Video · Zvuk · Komunikacija · Njega vode · Automobilska rasvjeta

Poštovani, 
Proizvodi tvrtke Philips dizajnirani su i proizvedeni sukladno najvišim standardima te pružaju vrlo kvalitetne radne značajke, laku uporabu i lako postavljanje. Ako naiđete na poteškoće u uporabi proizvoda, preporučujemo da najprije pregledate korisnički priručnik ili informacije u odjeljku za podršku na ovom web-mjestu gdje (ovisno o vrsti proizvoda) možete pronaći korisnički priručnik za preuzimanje, česta pitanja, videozapise s uputama ili forum za podršku.
 
U malo vjerojatnom slučaju da se proizvod pokvari, Philips će omogućiti besplatan servis proizvoda ako tvrtku Philips obavijestite o kvaru u jamstvenom razdoblju, pod uvjetom da se proizvod koristio sukladno uputama u korisničkom priručniku (npr. u okruženju za koje je namijenjen). Za neke kategorije proizvoda davatelj jamstva za proizvod je partnerska tvrtka tvrtke Philips pa informacije potražite u dokumentaciji priloženoj s proizvodom.
 
Ako servis proizvoda koji je kupljen u inozemstvu zatražite u Hrvatskoj, Philips će nastojati servisirati proizvod sukladno odredbama jamstva države u kojoj ste ga kupili.
 
Ovaj dokument odnosi se samo na proizvode za široku potrošnju. Za profesionalne proizvode vrijede odredbe jamstva navedene u kupoprodajnom ugovoru.

Jamstveno razdoblje

Jamstveno razdoblje za kategorije proizvoda navedene u naslovu ovog dokumenta u Hrvatskoj iznosi 24 mjeseca, uz sljedeće izuzetke:

Izuzetak

Jamstveno razdoblje

LCD monitor B, S, P, V serije (Za seriju V, odnosi se na proizvode kupljene od 1. prosinca 2019. nadalje)

36 mjeseci

Faks-uređaji i projektori

12 mjeseci

Internetski telefoni, kabeli i adapteri

12 mjeseci

Uvjeti jamstva

Jamstveno razdoblje počinje na datum kupnje naveden na dokazu o kupnji, a završava na kraju razdoblja naznačenog u odjeljku Jamstveno razdoblje u nastavku. Ako vam treba servis, ali ste izgubili dokaz o kupnji ili je maloprodajno mjesto nepoznato tvrtki Philips (npr. prodavatelj s internetske web-stranice za aukcijsku prodaju), smatrat će se da je jamstveno razdoblje počelo tri mjeseca od datuma proizvodnje naznačenog na proizvodu ili utvrđenog na temelju serijskog broja. Ako trebate servis za proizvode na kojima nije naveden datum proizvodnje ili serijski broj, morate imati valjan dokaz o kupnji.
 
Kada popravak nije moguć ili kada nije komercijalno izvediv, Philips može zamijeniti proizvod novim ili obnovljenim proizvodom slične funkcionalnosti. Nakon popravka, ažuriranja programskih datoteka ili zamjene, jamstveno razdoblje nastavit će se od datuma originalne kupnje.

Što jamstvo ne uključuje

 

Jamstvo ne pokriva posljedična oštećenja (uključujući, ali bez ograničenja na, gubitak podataka ili gubitak prihoda) niti naknadu za aktivnosti koje sami izvršite, kao što su redovito održavanje, instalacija ažuriranja programskih datoteka ili spremanje/vraćanje podataka.
 
Jamstvo ne obuhvaća ili se ne odnosi na sljedeće slučajeve:
- Dokaz o kupnji je na neki način izmijenjen ili je učinjen nečitljivim.
- Broj modela, serijski broj ili šifra datuma proizvodnje na proizvodu promijenjena je, uklonjena ili učinjena nečitljivom.
- Popravke ili modifikacije proizvoda izvršili su neovlašteni servisi ili osobe.
- Oštećenje je rezultat prekomjerne uporabe u svrhe za koje proizvod nije namijenjen, primjerice kontinuirana uporaba u komercijalnom okruženju.
- Oštećenje je uzrokovano neprimjerenom uporabom proizvoda ili uvjetima okruženja koji nisu sukladni uputama navedenima u korisničkom priručniku proizvoda.
- Oštećenje je uzrokovano povezivanjem periferne opreme, dodatne opreme ili dodataka koji nisu preporučeni u korisničkom priručniku.
- Oštećenje uređaja uključuje, ali nije ograničeno na, oštećenje uzrokovano: djelovanjem životinja, grmljavinom, nenormalnim naponom, požarom, prirodnim katastrofama, transportom ili vodom (osim u slučaju kada korisnički priručnik izričito navodi da se proizvod može ispirati).
- Normalno trošenje i habanje ili u slučaju potrošnih dijelova (npr. vrećica za prašinu za usisavač ili spremnika za filtraciju).
- Proizvod ne radi ispravno jer nije originalno dizajniran, proizveden ili odobren za uporabu u državi u kojoj ga upotrebljavate, što može biti slučaj ako ste proizvod uvezli.
- Proizvod ne radi ispravno zbog problema u pristupu davateljima usluge ili povezivanju s njima, kao što su prekidi pristupa mrežama (npr. kabelska/satelitska televizija ili internet), kvarovi linije pretplatnika ili odredišta, kvar lokalne mreže (kabeli, poslužitelj, korisnikova linija) i kvarovi prijenosne mreže (smetnje, blokada signala, kvarovi ili loša kvaliteta mreže).
- Aplikacije treće strane koje se upotrebljavaju na proizvodu ili s njime.

Trebate servis?

Kako biste izbjegli nepotrebne neugodnosti, savjetujemo vam da pažljivo pročitate korisnički priručnik i/ili pregledate odjeljak za podršku na ovom web-mjestu prije nego što kontaktirate prodavača ili Philips. Kako biste ostvarili servis unutar jamstvenog razdoblja, obratite se centru za korisničku podršku putem nekog od načina kontakta navedenih na ovom web-mjestu. U slučaju da jamstvo više ne pokriva vaš proizvod, u nekim državama možete se izravno obratiti najbližem ovlaštenom servisnom centru. Adrese servisnih centara, ako su dostupne, možete pronaći na ovom web-mjestu.
 
Kako bi vam korisnička podrška mogla učinkovito pomoći, prilikom obraćanja tvrtki Philips ili servisnim partnerima pripremite sljedeće:
- Broj vrste proizvoda ili broj modela (zove se i ID modela)
- Dokaz o kupnji (npr. originalni račun ili potvrda o gotovinskoj transakciji) na kojem je naveden datum kupnje, naziv prodavaonice i broj modela proizvoda; i
- Serijski broj proizvoda ili šifra datuma proizvodnje navedena na proizvodu.
- Broj modela, serijski broj ili šifra datuma proizvodnje (ako je dostupna) nalazi se na u odjeljku za bateriju ili na stražnjoj/donjoj strani proizvoda.

Servis i popravak

Potreban vam je popravak uređaja osobne njege?

Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.