Prilagodljiva temperatura  

 

Potpuno prilagodljiva kontrola temperature omogućava odabir najbolje temperature za pripremu hrane (do 200 stupnjeva).