Vitamini

Količina vitamina

 

Prosječno gledajući, rezultati obje vrste sokovnika prilično su slični. Sokovnici s hladnim prešanjem nešto su bolji u izdvajanju vitamina C i E. Centrifugalni sokovnici s druge strane bolje su rješenje za izdvajanje vitamina A i K.