Vlakna

Prehrambena vlakna

 

Sokovnici s hladnim prešanjem sadrže više vlakana u soku od većine centrifugalnih sokovnika – zbog čega su sokovi dobiveni centrifugom često bistriji.